UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Chương trình trao đổi sinh viên học kỳ Xuân 2023 tại trường Đại học Kyushu, Nhật Bản

10:02, 21/09/2022
1404
0
I. Thông tin về Chương trình:
Ứng viên có thể đăng ký một trong các chương trình: (1) School, (2) Graduate School, (3) Japan in Today’s World (JTW)

1. School và Graduate School:
- Thời gian: 01 năm học (từ tháng 04/2023 đến tháng 03/2024); 01 học kỳ (từ tháng 4/2023 đến tháng 9/2023)
- Ngôn ngữ: Tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
- khóa học bằng tiếng Anh: http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/intlweb/en/student/english
- Chương trình học: https://www.kyushu-u.ac.jp/en/education/class/learning/syllabus/department
- Yêu cầu:
• Ứng viên đã hoàn thành ít nhất 01 năm học;
• Điểm trung bình (GPA): 3.2/4.0;
• Trình độ tiếng Nhật (đối với ứng viên mong muốn học bằng tiếng Nhật): JLPT NI hoặc Level 1;
• Trình độ tiếng Anh (đối với ứng viên mong muốn theo học bằng tiếng Anh): Ưu tiên TOEFL iBT 79 hoặc IELTS 6.0 trở lên;

2. Chương trình JTW:
- Thời gian: 01 học kỳ (từ tháng 4 đến tháng 7/2023)
- Ngôn ngữ: Tiếng Anh
- Số lượng sinh viên trao đổi: 02
- Chương trình học vui lòng tham khảo tại http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/jtw/program 
- Yêu cầu:
• Ứng viên là sinh viên bậc đại học đã hoàn thành ít nhất 01 năm học;
• Điểm trung bình (GPA): 3.2/4;
• Trình độ tiếng Anh: Ưu tiên TOEFL iBT 79 hoặc IELTS 6.0 trở lên;

II. Hồ sơ tham gia Chương trình:

- Bảng điểm công chứng (theo hệ điểm 4.0);
- Thư đề cử (chữ ký viết tay);
- Bản sao hộ chiếu;
- Bản sao chứng minh trình độ ngoại ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Nhật;
- Bản kế hoạch học tập (dành cho ứng viên muốn quy đổi tín chỉ; ứng viên chương trình JTW không bắt buộc) (mẫu đính kèm);
- Kế hoạch nghiên cứu (dành cho ứng viên tham gia chương trình nghiên cứu)(mẫu đính kèm);
- Bản sao bằng đại học (đối với ứng viên đăng ký Graduate School);
Ngoài ra, ứng viên tham gia chương trình JTW phải nộp kèm:
- 01 thư đề cử (tổng cộng 02 thư đề cử từ người hướng dẫn hoặc giảng viên khác nhau);
- 01 bài luận từ 800 - 1000 từ về chủ đề “Why JTW for me and my goals"
- 01 đề xuất kế hoạch học tập độc lập (nếu có);
- 01 đề xuất nghiên cứu Advanced Laboratory Research Project Proposal (nếu có);
Ứng viên cần lưu bản mềm hồ sơ để hoàn tất đăng ký trực tuyến trên hệ thống Đại học Kyushu sau khi được đề cử.
Các mẫu hồ sơ: Tại đây

III. Chi phí tham gia Chương trình:
- Miễn học phí tại trường Đại học Kyushu.
- Chi phí tham gia Chương trình (tính theo tháng) dự kiến như sau:
• Chỗ ở: 15,000 - 50,000 yên;
• Ăn uống: 30,000 yên;
• Di chuyển nội địa: 10,000 yên;
• Sách vở, dụng cụ học tập: 5,000 yên;
• Bảo hiểm: 2,000 yên;
• Các chi phí sinh hoạt cá nhân khác: 20,000 yên.

IV. Quy trình nộp hồ sơ:
Vui lòng nộp hồ sơ bản giấy (1 bản chính và 1 bản sao) đến địa chỉ: Phòng Quan hệ Đối ngoại, F.105, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5; đồng thời gửi bản mềm qua địa chỉ email internationalrelations@hcmus.edu.vn 

V. Thời hạn nộp hồ sơ: Đến 15:00 ngày 27/9/2022. Sinh viên có thể nộp trước Bảng điểm, thư đề cử, bảng sao hộ chiếu, chứng chỉ ngoại ngữ, file Student information. Các hồ sơ còn lại bổ sung đến 30/9/2022.

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273