UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Chương trình trao đổi sinh viên học kỳ mùa thu 2022 - Trường ĐH Quốc gia Thanh Hoa (NTHU), Đài Loan

19:52, 26/01/2022
900
0
Chương trình trao đổi sinh viên học kỳ mùa xuân 2022
Trường ĐH Quốc gia Thanh Hoa, Đài Loan (NTHU)
1 Bậc, đối tượng ĐH và Cao học, tất cả các khoa
2 Thời gian bắt đầu Tháng 9/2022 - 01/2023
3 Thời gian trao đổi 1 học kỳ
4 Số lượng sinh viên <=2
5
Học phí
Được miễn giảm.
Sinh viên chi trả các chi phí khác như phí sinh hoạt, vé máy bay, bảo hiểm... (theo thỏa thuận tại MOU)
6
Các giấy tờ cần chuẩn bị:
- A completed exchange student online application form (*)
- An official copy of the applicant's current transcript
- A study plan
- A copy of passport or other document verifying nationality
- An official copy of your home university enrollment record
- An application checklist
(*) Sau khi trường đề cử và nhận được phản hồi từ phía đối tác, sinh viên sẽ tiến hành hoàn thiện đơn đăng ký online.
7 Thông tin chi tiết https://oga.site.nthu.edu.tw/p/412-1524-18681.php?Lang=en
8 Quy trình nộp đề cử Hồ sơ gửi đến địa chỉ email: internationalrelations@hcmus.edu.vn với tiêu đề: “Application – NTHU Fall 2022 Exchange Student” đến 17h ngày 20/3/2022
Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273