UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Chương trình trao đổi học ký mùa Thu năm 2022 - Đại học Kyushu, Nhật Bản

14:39, 22/12/2021
1226
0
Ứng viên có thể đăng ký một trong bốn chương trình: (1) School, (2) Graduate School, (3) Japan in Today’s World (JTW), (4) Japanese Language and Culture Courses (JLCC).
Số lượng: Tối đa 02 hồ sơ cho mỗi chương trình.
Thông tin chi tiết vui lòng xem tại công văn đính kèm, Application Package Kyushu University hoặc truy cập website: http://www.isc.kyushu-u.ac.jp/intlweb/en/admission/exchangetop
Quy trình nộp hồ sơ: Gửi hồ sơ bản giấy tại P.QHĐN đến ngày 31/12/2021 (đối với chương trình JTW và JLCC) và đến ngày 21/1/2022 (đối với chương trình School và Graduate School)
Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273