UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Chương trình HUFS 2021 International Summer Session (trực tuyến)

19:24, 18/05/2021
887
0
Chương trình HUFS 2021 International Summer Session (trực tuyến)

Chương trình HUFS 2021 International Summer Session (trực tuyến)

Chương trình HUFS 2021 International Summer Session (Online) của Đại học Ngoại ngữ Hàn Quốc (Hankuk University of Foreign Studies – HUFS):
Thời hạn đăng ký: 31/5/2021
Thông tin liên lạc: 
- Mr. Byunghyuk Kim (summer@hufs.ac.kr)
- Dr. William Steward (exchange@hufs.ac.kr)
Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273