UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Chương trình học trực tuyến "Summer in Japan (SIJ) 2022 Online Program"

11:01, 16/02/2022
923
0
Chương trình học trực tuyến "Summer in Japan (SIJ) 2022 Online Program" dành cho sinh viên bậc đại học thuộc mọi lĩnh vực từ khắp nơi trên thế giới.
Thời gian: Từ ngày 04/7 - 26/7/2022 (GMT+9)
Hình thức: Trực tuyến
Hạn cuối đăng ký: Ngày 10/4/2022 (GMT+9)
Thông tin chi tiết về chương trình và cách thức đăng ký, vui lòng tham khảo đường link website: https://isc.kyushu-u.ac.jp/sij/online2022
Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273