UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Chương trình học trực tuyến "Summer in Japan (SIJ) 2021 Online Program" - Trường ĐH Kyushu, Nhật Bản

15:06, 21/02/2021
1116
0
Chương trình học trực tuyến "Summer in Japan (SIJ) 2021 Online Program" của Trường ĐH Kyushu dành cho sinh viên từ các trường đại học bên ngoài Nhật Bản
1. Đối tượng: Sinh viên đại học đáp ứng các điều kiện sau:
- GPA: Từ 3.2/4 trở lên.
- Trình độ ngoại ngữ: TOEFL iBT 79 trở lên hoặc tương đương.
2. Thời gian khóa học: 4 tuần, từ thứ 2, 05/07/2021 (GMT+9)
3. Học phí: 44,400 JPYTrường ĐH Kyushu sẽ cung cấp học bổng cho các ứng viên có thành tích học tập xuất sắc.
4. Các khóa học và hoạt động:
* Academic Course - Interdisciplinary Lecture Series (ILS) course for credit
* Language Course - Japanese Language Course (JL) course for credit
* Virtual extracurricular activities
* Student Tutors – One-on-one interaction and friendship
* Online homestay – Optional
5. Hồ sơ cần thiết và các thông tin chi tiết: https://isc.kyushu-u.ac.jp/sij/online2021
6. Thời hạn đăng ký: Đến thứ 4, 31/03/2021 (GMT+9)  
Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273