UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Chương trình hè Global Summer School (NTHU GSS) 2022 - National Tsing Hua University, Đài Loan

15:24, 08/03/2022
1025
0
1. Các khóa học với chủ đề: Cutting-edge energy issues, Life Sciences, Arts, Humanities 
2. Thời gian:
- Chương trình học thuật: 17/7 - 30/7/2022
Bao gồm 02 bài giảng trên lớp trong 36 tiếng và cung cấp 01 tín chỉ.
- Chương trình tiếng Trung + Chương trình học thuật: 17/7 - 04/8/2022
Bao gồm 01 bài giảng trên lớp trong 18 tiếng và cung cấp 01 tín chỉ + Khóa học tiếng Trung chuyên sâu trong 36 giờ (03 tuần) và cung cấp 02 tín chỉ.
3. Phí tham gia: 
Chương trình học thuật: USD 1870
Chương trình tiếng Trung + Chương trình học thuật: USD 1980
Lệ phí đã bao gồm chi phí chỗ ở, tiệc chào mừng và tour du lịch văn hóa.
4. Thông tin chi tiết và ứng tuyển trực tuyến: https://oga.site.nthu.edu.tw/p/412-1524-17837.php?Lang=en
Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273