UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Các workshop kỹ năng dành cho sinh viên

10:34, 20/07/2020
2322
0

Nhằm hỗ trợ thêm cho các bạn về mặt kỹ năng nghiên cứu khoa học, chi Đoàn Cán bộ trẻ khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học tổ chức 3 hoạt động sau:

 

1. Workshop “Tìm, phân tích và tổng hợp tài liệu khoa học”

Thời gian: 8:00 - 16:00, ngày 24/7/2020.

Người hướng dẫn: anh Nguyễn Hoàng Thiên Phúc và chị Đào Mỹ Linh

Địa điểm tổ chức: cơ sở Nguyễn Văn Cừ

Yêu cầu: Sinh viên mang theo laptop để thực hành.

Link đăng ký: https://forms.gle/TcHE9fjasx3Z95Fb6 

2. Workshop “Một số thủ thuật khi sử dụng MS Word”

Thời gian: 9:00 – 11:00, ngày 25/7/2020

Tổ chức trực tuyến trên nền tảng MS Teams

Người hướng dẫn: anh Lê Trung Nghĩa.

Yêu cầu: Sinh viên tham gia MS Teams bằng laptop để thực hành.

Link đăng ký: https://forms.gle/LtxZQCnpJL11bavAA

3. Workshop “Hướng dẫn trích dẫn tài liệu tham khảo bằng Endnote và Mendeley”

Thời gian: 9:00 – 11:00, ngày 26/7/2020

Tổ chức trực tuyến trên nền tảng MS Teams

Người hướng dẫn: anh Lê Trung Nghĩa.

Yêu cầu: Sinh viên tham gia MS Teams bằng laptop để thực hành, cài đặt sẵn Endnote (bản dùng thử) và Mendeley trên máy tính.

Link đăng ký: https://forms.gle/LtxZQCnpJL11bavAA

---------------------------------------------------------------------

Thời hạn đăng ký: hết ngày 22/7/2020.

Thông tin chi tiết về địa điểm và đường dẫn tham gia MS Teams sẽ được gửi qua email khi đăng ký.

Workshop_kY_nYng-01_1
Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273