Trường Đại học Khoa Học Tự nhiên

Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Cơ sở 2: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Tiếng ViệtEnglish

Khung Chương Trình Đào Tạo Sau Đại Học

Chuyên Ngành Sinh Thái Học

(Áp dụng các khóa năm 2018 & 2019)  

 

  1. Loại chương trình đào tạo:

  • Chương trình nghiên cứu (dưới đây gọi là Phương thức 1)
  • Chương trình định hướng nghiên cứu (dưới đây gọi là Phương thức 2)
  • Chương trình định hướng ứng dụng (dưới đây gọi là Phương thức 3)
  1. Khung chương trình:

a. Thời gian đào tạo: tùy thuộc theo đối tượng người học, thời gian tham gia đào tạo sẽ khác nhau. Học viên được quyền đề nghị thay đổi đối tượng người học theo nguyên tắc như sau:

3

b. Cấu trúc chương trình đào tạo: tùy theo phương thức đào tạo và đối tượng người học, học viên cần phải đạt số lượng tín chỉ các nhóm kiến thức khác nhau. Chi tiết cụ thể như sau:

khung_ctnew

             (*) Học viên phải là tác giả chính của ít nhất 1 bài báo khoa học, thuộc danh mục do Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước qui định, trình bày nội dung nghiên cứu của luận văn trước khi đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ

  (**) Không bắt buộc, khuyến khích học viên đạt được

c. Khung chương trình:  

Các môn học mà học viên có thể tham gia học và tích lũy số tín chỉ cho chương trình đào tạo bao gồm:

4

khung_ct2_1

khung_CT3

Bạn có thể tải bản giới thiệu khung chương trình tại đây.

 

  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273