Trường Đại học Khoa Học Tự nhiên

Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Cơ sở 2: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Tiếng ViệtEnglish
Sinh thái học

Sinh thái học

Trang bị cho học viên những kiến thức cần thiết về tài nguyên sinh vật, sinh thái và môi trường để có nền tảng vững chắc trong việc quản lý và bảo tồn hệ sinh thái - tài nguyên sinh vật từ cấp độ sinh học phân tử đến cảnh quan, kiến thức về quản lý dự án và quy hoạch chiến lược. Học viên có cơ hội trải nghiệm các chuyến du khảo, tham gia dự án nghiên cứu cùng chuyên gia trong và ngoài nước để có các kỹ năng thiết kế nghiên cứu thực địa, phân tích dữ liệu, giải thích kết quả và đề xuất giải pháp. Các hướng nghiên cứu bao gồm: (1) Đa dạng sinh học - Tài nguyên Sinh vật; (2) HST đất ngập nước; (3) HST rừng nhiệt đới và các HST nhạy cảm; (4) Tiến hóa và phả hệ sinh; (5) Sinh học và quản lý loài ngoại lai xâm hại; (6) Mối liên quan giữa biến đổi khí hậu và các HST; (7) Chính sách-quản trị-bảo tồn tài nguyên thiên nhiên & (8) Ô nhiễm môi trường - quan trắc và chỉ thị môi trường.
  • (08) 2.448.907
  • (08) 2.448.907
  • (08) 2.448.907