Trường Đại học Khoa Học Tự nhiên

Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Cơ sở 2: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Tiếng ViệtEnglish
Sinh thái học

Sinh thái học

Trang bị cho học viên những kiến thức cần thiết về tài nguyên sinh vật, sinh thái và môi trường để có nền tảng vững chắc trong việc quản lý và bảo tồn hệ sinh thái - tài nguyên sinh vật từ cấp độ sinh học phân tử đến cảnh quan, kiến thức về quản lý dự án và quy hoạch chiến lược. Học viên có cơ hội trải nghiệm các chuyến du khảo, tham gia dự án nghiên cứu cùng chuyên gia trong và ngoài nước để có các kỹ năng thiết kế nghiên cứu thực địa, phân tích dữ liệu, giải thích kết quả và đề xuất giải pháp. Các hướng nghiên cứu bao gồm: (1) Đa dạng sinh học - Tài nguyên Sinh vật; (2) HST đất ngập nước; (3) HST rừng nhiệt đới và các HST nhạy cảm; (4) Tiến hóa và phả hệ sinh; (5) Sinh học và quản lý loài ngoại lai xâm hại; (6) Mối liên quan giữa biến đổi khí hậu và các HST; (7) Chính sách-quản trị-bảo tồn tài nguyên thiên nhiên & (8) Ô nhiễm môi trường - quan trắc và chỉ thị môi trường.
Học Bổng NAGAO

Học Bổng NAGAO

06:14, 15/10/2019
0
Chương trình hướng đến hỗ trợ học viên thực hiện các nghiên cứu của mình về bảo tồn thiên nhiên, lâm nghiệp, nông nghiệp hoặc các khoa học trái đất và môi trường, phục vụ bảo tồn và/hoặc phát triển bền vững [link].
Cơ Hội Học Bổng: “Sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á” – Chủ đề Bền vững Môi trường tại Việt Nam

Cơ Hội Học Bổng: “Sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á” – Chủ đề Bền vững Môi trường tại Việt Nam

05:02, 15/10/2019
0
Chương trình học giả tại Mỹ từ ngày 21/4/2020 đến ngày 30/5/2020, tổng cộng 6 tuần (bao gồm cả thời gian định hướng, học giả và tham gia các hội nghị của chương trình) dành cho công dân đang sinh sống & làm việc tại Việt Nam, tuổi 25-35, có bằng Cử Nhân hoặc cao hơn.
Bảo Vệ Luận Văn Thạc Sỹ

Bảo Vệ Luận Văn Thạc Sỹ

23:02, 30/10/2019
0

Đánh giá hệ thống quản lý, bảo vệ và phát triển rừng khu vực huyện Đông Hòa, Tây Hòa (tỉnh Phú Yên) và huyện Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa)
 

Bảo vệ luận văn Thạc Sĩ

Bảo vệ luận văn Thạc Sĩ

05:13, 02/07/2019
0
Các biểu mẫu hồ sơ dùng khi bảo vệ luận văn thạc sĩ
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273