Trường Đại học Khoa Học Tự nhiên

Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Cơ sở 2: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Tiếng ViệtEnglish

CAO HỌC CÔNG NGHỆ SINH HỌC

1. GIỚI THIỆU CHUNG

Tháng 10 năm 2013, chuyên ngành Cao học CNSH chính thức được thành lập, chuyên đảm trách đào tạo thạc sĩ CNSH. Đây là 1 trong 7 chuyên ngành cao học của Khoa Sinh học – CNSH, bao gồm Vi sinh, Di Truyền, Sinh Thái, Sinh Hoá, Sinh lý động vật, Sinh lý thực vật và CNSH. Đến nay, chuyên ngành Cao học CNSH đã cung cấp cho thị trường lao động 12 thạc sĩ CNSH (khoá K23) vào năm 2016 và 15 thạc sĩ (6 thuộc khoá K23 và 9 thuộc khoá K24) vào năm 2017. Đây là những cán bộ khoa học có trình độ cao, có khả năng giảng dạy, nghiên cứu và ứng dụng các kỹ thuật và công nghệ sinh học hiện đại.

 

2. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC

MỤC TIÊU CHUNG

Cung cấp cho các thạc sĩ CNSH kiến thức chuyên sâu, kỹ năng thực hành, kỹ năng cá nhân và thái độ phù hợp, xứng đáng trở thành đội ngũ cán bộ chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu xã hội về nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực CNSH và các lĩnh vực có liên quan như: cán bộ nghiên cứu, cán bộ kỹ thuật chuyên sâu, giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý…

MỤC TIÊU CỤ THỂ (KẾT QUẢ HỌC TẬP MONG ĐỢI)

G1. HV phân tích được khối kiến thức sâu về sinh học và phương pháp luận khoa học, là nền tảng cho sự phát triển chuyên môn trong các lĩnh vực ứng dụng CNSH như: y sinh, dược, nông nghiệp và công nghiệp.

G2.  HV phân tích được các khối kiến thức sâu chuyên ngành một trong các lĩnh vực: CNSH y dược, CNSH nông nghiệp, CNSH trong sản xuất công nghiệp hoặc CNSH môi trường. Với khối kiến thức định hướng chuyên ngành này, HV có thể phân tích và tổ chức thực hiện được những vấn đề mang tính khoa học và thực tiễn trong ứng dụng thành tựu về CNSH vào sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, vào đời sống và sự phát triển kinh tế của địa phương.

G3. Thực hiện chuẩn xác được các thao tác kỹ thuật cơ bản lẫn chuyên sâu trong phòng thí nghiệm nghiên cứu về công nghệ sinh học.

G4. Tổng hợp và phân tích được tài liệu khoa học chuyên ngành Sinh học và CNSH, đặc biệt là tài liệu khoa học bằng tiếng Anh.

G5. Thực hiện tốt việc thuyết trình, viết báo cáo khoa học.

G6. Thực hiện chuẩn xác kỹ năng lập kế hoạch và quản lý thời gian trong công việc nghiên cứu, kỹ năng làm việc độc lập, sáng tạo.

G7. Phân tích được kiến thức chuyên môn, kỹ thuật và kỹ năng để tự học và học tập suốt đời.

G8. Vận dụng được việc gắn kết liên ngành trong nghiên cứu và ứng dụng, có kiến thức về quản trị sản phẩm nghiên cứu.

 

3. ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH
Các thông tin chi tiết có thể được cập nhật tại Trang Tuyển sinh Sau đại học của website Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQGTPHCM.

Thời gian tuyển sinh

Đối với chương trình cao học đào tạo thạc sĩ, thời gian tuyển sinh bao gồm 2 đợt:

  • Đợt 1: Gồm học viên xét chuyển tiếp sinh vào tháng 3 và học viên thi tuyển vào tháng 5 hàng năm.
  • Đợt 2: Gồm học viên xét chuyển tiếp sinh vào tháng 9 và học viên thi tuyển vào tháng 10 hàng năm.

Đối tượng tuyển sinh

- Đối tượng được chuyển tiếp sinh: là sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy loại giỏi trở lên và có điểm rèn luyện đạt loại khá ngành Sinh học và Công nghệ sinh học thỏa các điều kiện qui định tại điều 31 qui chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo quyết định số 01/QĐ-ĐHQG-HCM ngày 5/1/2009.

- Đối tượng không phải bổ túc kiến thức: là sinh viên tốt nghiệp đại học thuộc ngành Sinh học; Công nghệ sinh học tại các Trường đại học trong và ngoài nước thỏa các điều kiện thỏa các điều kiện qui định tại điều 29 qui chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo quyết định số 01/QĐ-ĐHQG-HCM ngày 5/1/2009.

Môn thi tuyển

Các môn thi tuyển bao gồm:

  • Môn ngoại ngữ: thí sinh chọn 1 trong 5 ngoại ngữ: Anh, Pháp, Nga, Đức, Trung;
  • Môn cơ bản: Toán - Thống kê sinh học;
  • Môn cơ sở: Sinh học cơ sở.    

Đề cương ôn tập các chuyên ngành tuyển sinh Sau đại học được phổ biến ở đây

 

4. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Thông tin chung:

Tên chương trình đào tạo: Đào tạo Thạc sĩ CNSH

Tên văn bằng: Thạc sĩ CNSH

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

Ngành đào tạo: Công nghệ sinh học

Mã ngành: 60 42 02 01

Loại hình đào tạo: Chính quy

Thời gian đào tạo: 02 năm

 

Cấu trúc chương trình (áp dụng cho khóa tuyển năm 2017):

Chương trình đào tạo Thạc sĩ CNSH được thực hiện bằng hai phương thức tiếng Việt hoặc tiếng Anh (học viên có thể đăng ký học một trong hai phương thức), với thời gian đào tạo toàn thời gian là 2 năm với quy chế tín chỉ và dựa trên 2 phương thức đào tạo là phương thức giảng dạy môn học kết hợp làm luận văn (phương thức 2) và phương thức nghiên cứu (phương thức 3).

Chương trình giảng dạy môn học (phương thức 2) yêu cầu học viên hoàn thành 47 tín chỉ, trong đó có 11 tín chỉ bắt buộc, 21 tín chỉ tự chọn và học viên làm luận văn với thời lượng 15 tín chỉ ở cuối khóa đào tạo.

Chương trình nghiên cứu (phương thức 3) yêu cầu học viên hoàn thành 47 tín chỉ, trong đó có 05 tín chỉ bắt buộc, 07 tín chỉ tự chọn và học viên làm luận văn với thời lượng 35 tín chỉ ở cuối khóa đào tạo (bao gồm 32 tín chỉ luận văn tốt nghiệp và 03 tín chỉ chuyên đề luận văn) với ít nhất một bài báo có liên quan đến nội dung luận văn do học viên làm tác giả chính.

Cấu trúc chi tiết chương trình đào tạo như sau:

Loại chương trình

Đối tượng(1)

Tổng số

tín chỉ

Số tín chỉ

Kiến thức chung

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành

Luận văn

Triết học

Ngoại ngữ(2)

Bắt buộc

Tự chọn

Phương thức 1

(Chương trình nghiên cứu)

NĐT 1

38

3

-

3

12

20(3)

NĐT 2

47

3

-

9

15

20(3)

NĐT 3

59

3

-

9

27

20(3)

Phương thức 2

(Chương trình định hướng nghiên cứu)

NĐT 1

37

3

-

3

21

10

NĐT 2

46

3

-

9

24

10

NĐT 3

61

3

-

9

39

10

Phương thức 3

(Chương trình định hướng ứng dụng)

NĐT 1

37

3

-

3

24

7

NĐT 2

46

3

-

9

27

7

NĐT 3

61

3

-

9

42

7

(1) Nhóm đối tượng (NĐT) 1 có số tín chỉ chuyên môn tích lũy bậc đại học ≥ 150, NĐT 2 ≥ 135 và NĐT 3 ≥ 120.

(2) Ngoại ngữ không tích lũy tín chỉ, học viên tự tích lũy kiến thức ngoại ngữ để đạt trình độ theo quy định (IELTS 4.5, TOEFL iBT 35 hoặc tương đương)

(3) Luận văn của Phương thức 1 cần có Chuyên đề luận vănCông bố khoa học liên quan do học viên làm tác giả chính

Untitled_1

Sơ đồ chương trình đào tạo Cao học CNSH

Chi tiết về khung chương trình đào tạo: Xem tại đây

Chi tiết về thông tin giảng viên và đề cương các môn học: Xem tại đây

Công nghệ sinh học
  • (08) 2.448.907
  • (08) 2.448.907
  • (08) 2.448.907