Trường Đại học Khoa Học Tự nhiên

Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Cơ sở 2: Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

CHƯƠNG TRÌNH HỌC CNSH K27 (2017-2019)

15:42, 26/07/2018
6769
0

Loại chương trình

Đối tượng(1)

Tổng số

tín chỉ

Số tín chỉ

Kiến thức chung

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành

Luận văn

Triết học

Ngoại ngữ(2)

Bắt buộc

Tự chọn

Phương thức 1

(Chương trình nghiên cứu)

NĐT 1

38

3

-

3

12

20(3)

NĐT 2

47

3

-

9

15

20(3)

NĐT 3

59

3

-

9

27

20(3)

Phương thức 2

(Chương trình định hướng nghiên cứu)

NĐT 1

37

3

-

3

21

10

NĐT 2

46

3

-

9

24

10

NĐT 3

61

3

-

9

39

10

Phương thức 3

(Chương trình định hướng ứng dụng)

NĐT 1

37

3

-

3

24

7

NĐT 2

46

3

-

9

27

7

NĐT 3

61

3

-

9

42

7

(1) Nhóm đối tượng (NĐT) 1 có số tín chỉ chuyên môn tích lũy bậc đại học ≥ 150, NĐT 2 ≥ 135 và NĐT 3 ≥ 120.

(2) Ngoại ngữ không tích lũy tín chỉ, học viên tự tích lũy kiến thức ngoại ngữ để đạt trình độ theo quy định (IELTS 4.5, TOEFL iBT 35 hoặc tương đương)

(3) Luận văn của Phương thức 1 cần có Chuyên đề luận văn và Công bố khoa học liên quan do học viên làm tác giả chính

 

MÔN HỌC

Kết quả học tập mong đợi (ELO)

(Mức độ đóng góp*)

G1

G2

G3

G4

G5

G6

G7

G8

 CÁC MÔN HỌC KIẾN THỨC CHUNG

1

 Triết học

1

0

0

0

0

0

0

0

2

 Ngoại ngữ

0

0

0

1

1

0

1

0

 CÁC MÔN HỌC CƠ SỞ BẮT BUỘC (4 MÔN)

1

 Phương pháp luận Nghiên cứu Khoa học

0

0

0

1

1

1

1

1

2

 Sinh học phân tử tế bào

1

1

0

1

1

0

1

0

3

 Miễn dịch học phân tử và tế bào nâng cao

1

1

0

1

1

0

1

0

4

 Các vấn đề hiện đại trong CNSH

1

1

0

1

1

0

1

1

 CÁC MÔN HỌC TỰ CHỌN THEO CÁC HƯỚNG CHUYÊN SÂU (11 MÔN)

1

 Công nghệ sinh học trong cải tiến giống cây trồng

1

1

0

1

1

0

1

0

2

 Kỹ thuật biến dưỡng hợp chất thứ cấp ở thực vật

1

1

0

1

1

0

1

0

3

 Tín hiệu và sự giao tiếp ở thực vật

1

1

0

1

1

0

1

0

4

 Bào chế và sản xuất thuốc có nguồn gốc sinh học

1

1

0

1

1

0

1

0

5

 Công nghệ Y sinh học tái tạo

1

1

0

1

1

0

1

0

6

 Protein: cấu trúc, chức năng và công nghệ

1

1

0

1

1

0

1

0

7

 Miễn dịch bệnh và phòng vệ

1

1

0

1

1

0

1

0

8

 Sinh học phân tử trong lĩnh vực sức khỏe

1

1

0

1

1

0

1

0

9

 Công nghệ thực phẩm

1

1

0

1

1

0

1

0

10

 Sinh học tế bào gốc

1

1

0

1

1

0

1

0

11

 Sinh học ung thư

1

1

0

1

1

0

1

0

 CÁC MÔN HỌC TỰ CHỌN CHUNG (3 MÔN)

1

 Thực tập cao học CNSH (Biểu hiện và tinh chế  protein tái tổ hợp)

1

1

2

1

1

1

1

0

2

 Hệ thống quản lý chất lượng trong sản xuất, dịch vụ và nghiên cứu khoa học

0

0

0

0

1

1

1

2

3

 Sở hữu trí tuệ và Công nghệ sinh học

0

0

0

0

1

0

1

3

 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

1

 Đề cương và luận văn tốt nghiệp

1

1

3

1

1

3

1

2

2

 Chuyên đề luận văn

1

1

0

1

1

0

1

1

3

 Bài báo có liên quan đến nội dung luận văn, do học viên làm tác giả chính

2

2

0

2

2

0

2

2

* Mức độ đóng góp: 0: không liên quan; 1: liên quan; 2: liên quan cao; 3: đặc biệt liên quan

Người viết : CH-CNSH
Ý kiến bạn đọc
Công nghệ sinh học
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273