UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Trường đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Tp. HCM

16:21, 31/05/2016
4727
0
Ý kiến bạn đọc
 
Video clip
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273