Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/fbbhcmus/public_html/modules/department/function_department.php on line 1209 Chức năng và nhiệm vụ

UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tiếng ViệtEnglish

Chức năng và nhiệm vụ

VPK có chức năng – nhiệm vụ: quản lý sinh viên trong khoa, triển khai sắp xếp các công tác liên quan đến học vụ, liên lạc với giảng viên, hoạt động hỗ trợ sinh viên của khoa. Phụ trách về kê khai giảng dạy cho giảng viên.

Cô Lê Ngọc Lan -lnlan@hcmus.edu.vn

Phụ trách về nhân sự, thống kê danh sách nhân sự của khoa và PTN. Xét duyệt chi phí sửa chữa, mua sắm thiết bị của các đơn vị thuộc khoa. Xây dựng và theo dõi lịch học của học viên cao học.

Xử lý hồ sơ liên quan đến cao học và nghiên cứu sinh.

Hổ trợ thực hiện CDIO, đánh giá AUN

                        Cô Trần Ngọc Phương Vy – tnpvy@hcmus.edu.vn

Tiếp khách đến liên hệ với khoa. Hổ trợ công tác đón tiếp cho khách liên hệ hợp tác quốc tế và sinh viên quốc tếChuẩn bị giấy tờ cho chuyến đi công tác của BCN khoa

Thông tin đến sinh viên các chương trình học bổng

Post các thông tin lên web và FB khoa. Giải đáp thắc mắc của sinh viên qua tin nhắn FB của khoa

                        Cô Phạm Thị Châu Sa – ptcsa@hcmus.edu.vn

            Địa chỉ: Phòng F05 – cơ sở Nguyễn Văn Cừ

  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273