Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/fbbhcmus/public_html/modules/department/function_department.php on line 1209 V/V NỘP BÁO CÁO KHÓA LUẬN VÀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH SINH HỌC ĐỘNG VẬT NĂM 2016

UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

V/V NỘP BÁO CÁO KHÓA LUẬN VÀ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CHUYÊN NGÀNH SINH HỌC ĐỘNG VẬT NĂM 2016

13:37, 27/06/2016
3224
0
Bộ môn Sinh lý học & CNSHĐV thông báo với các bạn thông tin liên quan đến việc bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp và Thực tập tốt nghiệp cho các sinh viên chuyên ngành Sinh Học Động Vật khóa 2012 như sau:

Đối với các bạn thực hiện Khóa luận tốt nghiệp:

1. Thời gian nộp khóa luận tốt nghiệp: hạn chót là 17h ngày 05/07/2016  tại PTN Bộ môn Sinh lý học và CNSH động vật.
- Người nhận: cô Thanh.
2. Số lượng khóa luận cần nộp: 01 quyển cho Hội đồng (nộp tại PTNBM); 01 quyển cho Cán bộ phản biện (sinh viên tự liên hệ với thầy/cô phản biện để nộp cho thầy/cô sau khi có danh sách Cán bộ phản biện chính thức)
Lưu ý: Phải có chữ ký của CBHD đồng ý cho bảo vệ trên trang bìa lót của 02 quyển khóa luận khi nộp
3. Thời gian bảo vệ khóa luận: 15/07/2016 (trình tự báo cáo và địa điểm sẽ được thông báo sau).
4. Cán bộ hướng dẫn có thể đề xuất cán bộ phản biện cho sinh viên (nếu có). Các bạn gửi Họ tên cán bộ phản biện về địa chỉ mail này trước ngày 05/07/2016
Đối với cán bộ phản biện ngoài trường, ngoài Họ tên, cần cung cấp thêm các thông tin sau:
Học hàm, học vị
- Cơ quan công tác
- Điện thoại liên lạc
- Số tài khoản
- Tên và địa chỉ ngân hàng
- Mã số thuế
5. Sinh viên thay đổi tên đề tài viết đơn và nộp về Bộ môn trước ngày 27/6/2016 (File đính kèm)
6. Mẫu phiếu nhận xét của CB hướng dẫn và CB phản biện có trong file đính kèm (nộp vào ngày báo cáo)
 
Đối với các bạn Thực tập tốt nghiệp:
 
1. Mỗi sinh viên nộp 02 quyển báo cáo tại Văn phòng Khoa Sinh học - CNSH vào ngày 08/07/2016 từ 9h-16h
2. Thực tập tốt nghiệp: Không báo cáo trước Hội đồng
3. Kết quả thực tập tốt nghiệp (file đính kèm) (nếu Cán bộ hướng dẫn công tác ở ngoài trường thì cần có xác nhận của cơ quan công tác) để trong phong bì thư và nộp cùng với 
 
Đối với các trường hợp nộp trễ/không nộp, Khoa và Bộ môn sẽ không chịu trách nhiệm.
 
Thân ái.
Người viết : sinhlyhoc-cnshdv
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273