UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Tiếng ViệtEnglish

Từ khóa: Thực tập tinh chế protein

Tổng cộng tìm thấy 0 tin trong 0 trang

Ký tên thi kết thúc học phần Thực tập Tinhhttp://fbb.hcmus.edu.vn/admin/?mod=media&act=popup_media&module=postgraduate_16&folder=postgraduate_16/09_2017&obj=picture&type=image&TB_iframe=true&width=900&height=474 chế pr

Ký tên thi kết thúc học phần Thực tập Tinh chế protein tái tổ hợp

15:46, 29/09/2017
0

Dành cho các bạn học viên cao học Công nghệ Sinh học K26.

Graduate
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273