UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Ngân hàng Tế bào gốc Mekostem tuyển dụng nhiều vị trí

17:13, 12/04/2024
2732
0

1. Chăm sóc khách hàng

2. Chuyên viên kinh doanh

3. Nghiệp vụ hành chánh

Người viết : admin
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273