UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Từ khóa: cá heo ông sư

Tổng cộng tìm thấy 0 tin trong 0 trang

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

15:31, 30/09/2021
0

Tên đề tài:  Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái loài cá heo Ông Sư (Orcaella brevirostris) vùng biển quần đảo Bà Lụa, Kiên Giang

Thời gian bảo vệ:  13g30, ngày 05/10/2021

 

 

Organization
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273