UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Công ty Ajinomoto Việt tuyển dụng Kỹ sư lên men

14:03, 18/10/2023
1357
0

Người viết : admin
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273