UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN LIÊN THÀNH TUYỂN DỤNG

15:09, 19/11/2021
1725
0
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN LIÊN THÀNH TUYỂN DỤNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN LIÊN THÀNH TUYỂN DỤNG

000185000030004
Người viết : admin
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273