UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Chương trình Học bổng hỗ trợ đào tạo thạc sĩ bằng đôi với trường Đại học quốc gia Chung Hsing (NCHU), Đài Loan

09:08, 10/03/2019
1878
0

ĐỐI TƯỢNG VÀ YÊU CẦU:

- Học viên sau khi học ít nhất 12 tháng (hoàn thành tất cả các tín chỉ bắt buộc theo quy định) tại trường ĐH. KHTN trước khi qua NCHU thực hiện đề tài với tổng thời gian không quá 2 năm. Việc gia hạn thêm thời gian phải được sự đồng ý của hai bên;
- NCHU chấp thuận các môn học của các chương trình ThS tại trường ĐH.KHTN do khoa SH-CNSH quản lý nên thời gian học viên ở NCHU chủ yếu để thực hiện luận án tốt nghiệp;
- Học viên phải nhập học và đóng học phí cho mỗi bên tương ứng với thời gian học/nghiên cứu tại mỗi bên. Theo thỏa thuận riêng với Khoa thì các GS của NCHU sẽ cung cấp học bổng toàn phần cho học viên trong suốt thời gian làm nghiên cứu tại NCHU;
- Học viên tuân thủ theo các quy định hiện hành của mỗi bên;
- Mỗi bên sẽ cử ra một người hướng dẫn để theo dõi và đánh giá học viên tới khi tốt nghiệp;
- Học viên sẽ nộp và bảo vệ luận án theo quy định của mỗi bên. Riêng với NCHU ngôn ngữ sử dụng là tiếng Anh;
- Danh sách đề tài và người hướng dẫn của NCHU sẽ được cập nhật theo từng đợt tuyển. Thông tin của đợt tuyển 2019: https://goo.gl/pJJ2F4

- Đăng ký ứng tuyển tại: https://goo.gl/Dm3v5t   

- Thời hạn: ngày 24/03/2019

Poster_NCHU-01_-_Copy

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
Chương trình liên kết
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273