Trường Đại học Khoa Học Tự nhiên

Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Cơ sở 2: Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Nhân sự

 • TS. Nguyễn Thuỵ Vy
  Trưởng Bộ môn

  TS. Nguyễn Thuỵ Vy - Trưởng Bộ môn

  Email liên hệ: ntvy@hcmus.edu.vn

  Môn học phụ trách:

  1. Những vấn đề mới trong Di truyền - Sinh học Phân tử

  2. Sinh học tế bào (Sau ĐH)

  3. Thực tập chuyên ngành Di truyền (Sau ĐH)

  Hướng nghiên cứu quan tâm:

  1. Nghiên cứu cơ chế gây ung thư dạ dày của vi khuẩn Helicobacter pylori

  2. Nghiên cứu cơ chế kháng ung thư của bài thuốc cổ truyền (dân gian)

  3. Xây dựng các thử nghiệm nghiên cứu hoạt tính sinh học của hoạt chất

  Các đề tài đang thực hiện:

  1. Impact of Helicobacter pylori infection on genetic stability in cultured gastric epithelium cells - Đề tài do TWAS cấp kinh phí

  2. Nghiên cứu cơ chế gây chết tế bào ung thư theo chương trình (apoptosis) của bài thuốc cổ truyền Thanh hao Miết giáp thang - Đề tài ĐHQG loại C 2016

  Các công bố khoa học

  Công bố mới được cập nhật ở trang thông tin chung của bộ môn tại đây

  1. Nguyen TV, Pawlikowska P, Firlej V, Rosselli F, Aoufouchi S. V(D)J recombination process and the Pre-B to immature B-cells transition are altered in Fanca−/− mice. Scientific Reports. 2016;6:36906. doi:10.1038/srep36906.

  2. Le TN, Van Phan H, Dang AT, Nguyen VT.,Estimation and Preparation of the Hypervariable Regions I/II Templates for Mitochondrial DNA Typing From Human Bones and Teeth Remains Using Singleplex Quantitative Polymerase Chain Reaction, Am J Forensic Med Pathol. 2016 Jun 27. [Epub ahead of print]

  3. Thai Q. Bui, An T. Bui, Kien T. Nguyen, Vy T. Nguyen, Binh T. D. Trinh, Lien-Hoa D. Nguyen, A depsidone and six triterpenoids from the bark of Garcinia celebica, Tetrahedron Letters, Vol. 57 (23), pp. 2524–2529, 2016. ISSN: 0040-4039, SCI. NXB: Pergamon-Elsevier Science LTD., Oxford, England

  4. Thuy Vy Nguyen, Lydia Riou, Said Aoufouchi, and Filippo Rosselli, Fanca deficiency reduces A/T transitions in somatic hypermutation and alters class switch recombination junctions in mouse B cells, The Journal of Experimental Medicine, Vol.211, No.6, 1011-1016, 2014 

   

 • PGS. TS. Hồ Huỳnh Thuỳ Dương
  Cán bộ giảng dạy

  PGS. TS Hồ Huỳnh Thuỳ Dương hiện nay đang là  Cán bộ giảng dạy và nghiên cứu tại Bộ môn

  Email liên hệ: hhtduong@hcmus.edu.vn

  Giảng dạy:

  - Đại học: Cô phụ trách giảng dạy môn Sinh học Phân tử Đại Cương, Kỹ thuật Di truyền

  - Sau đại học: Sinh học phân tử eukaryote và Kỹ thuật Di truyền

  Nghiên cứu: PGS.TS Hồ Huỳnh Thuỳ Dương hiện đang là Trưởng các nhóm nghiên cứu

  1. Xây dựng các phương pháp chẩn đoán bệnh nhiễm, ung thư và di truyền dựa trên kỹ thuật sản xuất protein tái tổ hợp, kháng thể đơn dòng và giải trình tự thế hệ mới. 

  2. Nghiên cứu cơ chế kháng ung thư của bài thuốc cổ truyền (dân gian) 

  3. Cố vấn khoa học tại công ty TNHH CNSH Khoa Thương và Trung tâm xét nghiệm kỹ thuật cao KTEST

  Công bố mới được cập nhật ở trang thông tin chung của bộ môn tại đây

 • TS. Nguyễn Hoàng Chương
  Cán bộ giảng dạy và nghiên cứu

  TS. Nguyễn Hoàng Chương - Cán bộ giảng dạy và nghiên cứu và Phó trưởng phòng Khoa học Công nghệ trường ĐH Khoa học Tự nhiên

  Liên hệ (các email): nhchuong@hcmus.edu.vn, hoangchuongnguyen@gmail.com

  Giảng dạy:

  1. Thực tập Sinh học Phân tử đại cương (chương trình đại học)

  2. Sinh học phân tử trong Y Dược học (chương trình đại học)

  3. Sinh học phân tử Streptomyces và ứng dụng (chương trình đại học)

  4. Sinh học phân tử trong lĩnh vực sức khỏe (chương trình cao học)

  5. Di truyền vi sinh vật trong y học (chương trình cao học)

  6. Di truyền vi sinh vật nâng cao (chương trình nghiên cứu sinh)

  Các chủ đề nghiên cứu:

  1. Ứng dụng các kỹ thuật sinh học phân tử trong chẩn đoán bệnh ở người và vật nuôi

  2. Sinh học phân tử Streptomyces và ứng dụng

  Công bố mới được cập nhật ở trang thông tin chung của bộ môn tại đây

 • ThS. Nguyễn Thái Hoàng Tâm
  Cán bộ giảng dạy và nghiên cứu

  Ths. Nguyễn Thái Hoàng Tâm đang là cán bộ nghiên cứu và giảng dạy tại bộ môn, nghiên cứu sinh năm cuối chuyên ngành Di truyền học

  Liên hệ: nthtam@hcmus.edu.vn

  Môn học đang phụ trách:

  1. Thực tập sinh học phân tử đại cương

  2. Cơ sở phân tử một số bệnh di truyền người

  Hướng nghiên cứu quan tâm:

  1. Tác động sinh học của dược liệu/ bài thuốc Y học cổ truyền.

  2. Sử dụng phương pháp “giải trình tự thế hệ mới” (Next-generation sequencing, NGS) phát hiện đột biến liên quan đến bệnh di truyền người

 • ThS. Lưu Thị Thanh Tú
  Cán bộ giảng dạy và nghiên cứu

  Ths. Lưu Thị Thanh Tú hiện đang là cán bộ giảng dạy và nghiên cứu của bộ môn. Trưởng Phòng thí nghiệm Di truyền (B22)

  Liên hệ: ltttu@hcmus.edu.vn hoặc  tại PTN B22

  Các môn học đang phụ trách:

  1. Di truyền học

  2. Thực tập di truyền học

  3. Cơ sở di truyền chọn giống cây trồng.

  Chủ đề nghiên cứu quan tâm: 

  - Nuôi cấy mô: nhân giống một số dược liệu và cây trồng có giá trị

  - Chọn giống cây trồng

   

 • TS. Phạm Quốc An
  TS. Phạm Quốc An Bachelor of Sciences, University of Sciences, HCMUS-VNU HCM, major: Biotechnology Ph.D, University of Missouri-Columbia (MU), major: Plant sciences Email: pqan@hcmus.edu.vn
  Các hướng nghiên cứu đã tham gia:
  - Vi sinh tương tác thực vật (Tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM).
  - Ứng dụng sinh học phân tử trong xét nghiệm bệnh di truyền hiếm (Tại Đại học Y Dược TP.HCM)
  - Sinh học phân tử và tín hiệu tế bào thực vật (Tại đại học POSTECH và MU). 
  - Chọn giống cây trồng bằng chỉ thị phân tử (Tại đại học MU).
  Các học phần đang phụ trách:
  - Sinh học phân tử tế bào (Chương trình Cao học - Di truyền học)
  - Sinh học phân tử tế bào (Chương trình Đại học - Công nghệ Sinh học CLC)
  - Cơ sở di truyền chọn giống thực vật (Chương trình Đại học - Sinh học và Công nghệ Sinh học) 
  - Thực tập Tin Sinh học (Chương trình Đại học - Công nghệ Sinh học và chương trình CLC).
  Nơi công tác và liên hệ: 
  Thành viên Bộ môn Di truyền, Khoa Sinh học - Công nghệ Sinh học.
  Thành viên Trung tâm Ứng dụng Công nghệ cao trong Nông Nghiệp.
   
 • TS. Nguyễn Thị Mỹ Nương

  TS. Nguyễn Thị Mỹ Nương hiện đang là cán bộ giảng dạy và nghiên cứu tại PTN. Sinh học Phân tử - BM Di truyền

  Liên hệ: ntmnuong@hcmus.edu.vn

  Môn học phụ trách:

  Thực tập sinh học phân tử đại cương

  Hướng nghiên cứu quan tâm:

  1. Tác động sinh học của dược liệu / bài thuốc Y học cổ truyền

  Công bố khoa học:

  Công bố mới được cập nhật ở trang thông tin chung của bộ môn tại đây

  1. Nguyen MN, Ho-Huynh TD, Selective cytotoxicity of a Vietnamese traditional formula, Nam Dia long, against MCF-7 cells by synergistic effects, BMC Complement Altern Med. 2016 Jul 16;16(1):220

  2. Nguyen My Nuong, Nguyen Thuy Vy, Ho Huynh Thuy Duong, Combinative effects of Thanh Hao Miet Giap Thang (Sweet wormwood and tortoise shell decoction) ingredients on antioxidative activity in vitro, Afr J Tradit Complement Altern Med. 11(4): 136-141

 • ThS. Lê Hương Thuỷ

  Ths. Lê Hương Thuỷ đang là cán bộ giảng dạy và nghiên cứu tại PTN Di truyền - Bộ môn Di truyền

  Liên hệ: huongthuybmt@gmail.com

  Môn học phụ trách:

  1. Thực tập Di truyền

  2. Chọn giống cây trồng

  3. Thực tập chuyên ngành Di truyền - SHPT

  Hướng nghiên cứu quan tâm:

  1. Nuôi cấy mô thực vật

  2. Chọn giống cây trồng

 • ThS. Trần Quốc Vũ

  Ths. Trần Quốc Vũ - trưởng PTN Sinh học Phân tử - Bộ môn Di truyền

  Liên hệ: tqvu@hcmus.edu.vn

  Giảng dạy:

  1. Thực tập sinh học phân tử đại cương

  2. Thực tập chuyên ngành Di truyền - SHPT

  Chủ đề nghiên cứu quan tâm: Kháng thể đơn dòng, kháng thể đa dòng, tạo protein tái tổ hợp

   

   

 • ThS. Bùi Thị Như Ngọc

  ThS. BÙI THỊ NHƯ NGỌC

  Cán bộ giảng dạy tại PTN Sinh học Phân tử - BM Di truyền

  Thành viên ban nội dung (Program Committee) của Hiệp hội phát triển nghề nghiệp Châu Á Thái Bình Dương (Asia Pacific Career Development Association - APCDA)

  Chuyên gia tư vấn hướng nghiệp và điều phối các sự kiện

  Đang thực hiện nghiên cứu Tiến sĩ về giáo dục khoa học kỹ thuật (PhD Student in Science and Technology Education) tại trường Đại học Mahidol (Thái Lan)

  Liên hệ: btnngoc@hcmus.edu.vn

  NĂNG LỰC VÀ KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

  - Phát triển các chương trình đào tạo về tư duy thiết kế (design thinking), đổi mới sáng tạo, hướng nghiệp, kỹ năng mềm, kỹ năng nghiên cứu khoa học

  - Quản lý các dự án về giáo dục, hướng nghiệp – đào tạo kỹ năng, hợp tác doanh nghiệp

  - Phát triển và vận hành chương trình đào tạo bậc đại học

  - Triển khai các hoạt động đảm bảo chất lương đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế AUN-QA (Asean University Network – Quality Assuarance)

  - Áp dụng các mô hình giáo dục như học tập trải nghiệm (experiential learning), học tập theo dự án (project-based learning), học tập kết hợp (blended learning), lớp học đảo ngược (flipped classroom), SEL (social and emotional learning), CDIO (Conceiving-Designing-Implementing- Operating) trong giảng dạy, tổ chức tập huấn.

  - Tập huấn cho giảng viên các công cụ giảng dạy, điều phối trực tuyến như: thiết kế chương trình, áp dụng công cụ trực tuyến (Google classroom, CANVAS, Microsoft Team, Zoom, Google Meet, Padlet, Canva, Lucidchart)

  - Điều phối các chương trình hướng nghiệp, lớp đào tạo kỹ năng

  - Tư vấn hướng nghiệp cá nhân và nhóm

  - Nghiên cứu khoa học và kiến thức về sinh học – công nghệ sinh học đặc biệt là sinh học phân tử

  - Tư vấn hoạt động truyền thông cho tổ chức giáo dục công lập

  QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  - Chứng chỉ điều phối viên cho chương trình Công dân tích cực – Doanh nghiệp Xã hội - Hội Đồng Anh (British Council) (2020)

  - Chứng chỉ chương trình tập huấn “Search Inside Yourself” – Mindful leadership Việt Nam (2019)

  - Chứng chỉ chuyên viên hướng nghiệp – Trung Tâm Đào tạo Tâm lý Ứng dụng Hồn Việt (2018)

  - Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dành cho giảng viên Đại học – Cao đẳng – Trường Đại học Khoa học Xã hội nhân văn (2017)

  - Chứng chỉ về phương pháp đánh giá, xây dựng chuẩn đầu ra và chiến lược giảng dạy – Fulbright và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (2017)

  - Chứng nhận Năng lực quản trị cho Quản lý cấp trung – Trường Doanh Nhân PACE (2016)

  - Thạc sĩ Di truyền học – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM (2014)

  - Cử nhân Công nghệ Sinh học - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM (2011)

  GIẢI THƯỞNG

  - Giải thưởng về các đổi mới trong giáo dục Pearson Education Innovation (2018, 2019) do tổ chức Pearson trao tặng.

  - Học bổng Toshiba cho sinh viên sau đại học xuất sắc (2013-2014)

  CÁC DỰ ÁN

  - Chủ nhiệm dự án: Thực hành Liêm chính trong khoa học (Implement integrity in Science and Technology fields), tài trợ bởi tổ chức hướng tới minh bạch Việt Nam và Irish Aid, 2020

  - Phụ trách dự án:Phát triển mô hình hợp tác giữa nhà trường, doanh nghiệp và xã hộ trong đào tạo lĩnh vực Sinh học – Công nghệ Sinh học (Développement d'un modèle de dialogue entre les universités, les entreprises et les organisations sociales afin d'améliorer leur coopération ainsi que la qualité de la formation en biologie et en biotechnologie), tài trợ bởi cộng đồng Pháp ngữ (AUF), 2019

  - Thành viên chủ chốt dự án: Ứng dụng mô hình CDIO trong chương trình đào tạo, 2015-2018

  - Thành viên dự án: The invitro studies on immunity stimulation and cytotoxicity induced on MCF-7 cells of THMGT decoction, tài trợ bởi sở khoa học công nghệ TP.HCM, 2013-2015.

  - Thành viên dự án: Impact of Helicobacter pylori infection of genetic stability in cultured gastric epithelium cells, tài trợ bởi TWAS (The World Academy of Science), 2015-2017

  CÁC BÁO CÁO – CÔNG BỐ

  - Bui Thi Nhu Ngoc, Dang Le Anh Tuan, Le Huong Thuy, Nguyen Tri Nhan, Enhancing Student Competencies and Employability: University-Industry Collaboration in Biology and Biotechnology, Asia Pacific Career Development Association conference, 2019

  - Bui Thi Nhu Ngoc, Nguyen Tri Nhan, Multi-method for teaching in the large class: Integrating soft skills in the Introduction to biology and biotechnology course, Pearson Education Innovation Award, STEMCON 2018

  - Bui Thi Nhu Ngoc, Case study: New approach in student learning and soft skills training at University of Science – VNUHCM, Lower Mekong Initiative (LMI) Frontiers of Science Education Symposium and Networking Session for LMI Young Scientists Network”, Bangkok, Thailand, 2017

  - Nguyen Tri Nhan, Bui Thi Nhu Ngoc, Nguyen Thi Hong Thuong, Dang Le Anh Tuan, Ngo Dai Nghiep, Quach Ngoc Diem Phuong, Nguyen Du Sanh, Results and experiences in apply CDIO method to improve learning outcome and curriculum at Faculty of Biology and Biotechnology, CDIO conference, Vietnam National University, 2016

   

 • ThS. Phạm Thị Hồng Đào

  Thạc sĩ Phạm Thị Hồng Đào hiện đang phụ trách giảng dạy các môn học như Thực tập Sinh học Phân tử, Thực tập chuyên ngành Di truyền - Sinh học Phân tử

  Hướng nghiên cứu: Cơ chế gây ung thư dạ dày của vi khuẩn Helicobacter pylori

  Liên hệ: pthdao@hcmus.edu.vn

 • CN. Huỳnh Thanh Thảo
  CN. Huỳnh Thanh Thảo đang là cán bộ giảng dạy và nghiên cứu tại PTN Di truyền - Bộ môn Di truyền.
  Hướng nghiên cứu quan tâm:
  1. Nuôi cấy mô thực vật 
  2. Chọn giống cây trồng
  Liên hệ: htthao@hcmus.edu.vn
 • ThS. Võ Hồ Mỹ Phúc
  CN. Võ Hồ Mỹ Phúc đang là trợ giảng, nghiên cứu viên tại Bộ môn Di truyền. Đồng thời, Phúc đang là học viên cao học ngành Di truyền học
  Hướng nghiên cứu tham gia: Nghiên cứu cơ chế gây ung thư dạ dày của vi khuẩn Helicobacter pylori
  Môn học tham gia: Thực tập Sinh học phân tử đại cương (Giảng dạy), Sinh học phân tử đại cương (Trợ giảng), Sinh học tế bào (Trợ giảng)
 • CN. Nguyễn Thị Tuyết Anh
  Trợ giảng, nghiên cứu viên Email liên hệ: ntanh@hcmus.edu.vn

  Cử nhân Nguyễn Thị Tuyết Anh là trợ giảng và nghiên cứu viên của Bộ môn Di truyền 

  Hướng nghiên cứu đang tham gia: Các yếu tố độc lực và đặc điểm di truyền của Helicobacter pylori dựa trên dữ liệu genomics từ giải trình tự bộ gene (whole genome sequencing - WGS) và dữ liệu transcriptomics từ giải trình tự RNA (RNA-seq)

  Môn học tham gia trợ giảng: Sinh học tế bào, thực tập sinh học phân tử, thực tập tin sinh.

   
 • CN. Nguyễn Thị Thu Trang

  CN. Nguyễn Thị Thu Trang đang là trợ giảng, nghiên cứu viên tại Bộ môn Di truyền.  

  Hướng nghiên cứu đang tham gia: Nghiên cứu cơ chế gây ung thư dạ dày của vi khuẩn Helicobacter pylori

  Môn học tham gia trợ giảng: Thực tập Sinh học phân tử đại cương (Giảng dạy); Sinh học phân tử đại cương (Trợ giảng); Sinh học tế bào (Trợ giảng); Thực tập Tin sinh (Trợ giảng).

  Thông tin liên hệ: nthttrang@hcmus.edu.vn

   
 • (028) 38 355 273
 • (028) 38 355 273
 • (028) 38 355 273