Trường Đại học Khoa Học Tự nhiên

Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Cơ sở 2: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Tiếng ViệtEnglish

Đào tạo Sau Đại học

Chương trình Di truyền học sau đại học (Thạc sĩ và Tiến sĩ) nhằm góp phần đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn cao trong lĩnh vực Di truyền, đặc biệt chuyên sâu về mảng Di truyền phân tử. Học viên được cung cấp các kiến thức về di truyền, sinh học phân tử cơ bản và ứng dụng trong các đối tượng khác nhau như người và động vật, thực vật và vi sinh vật bởi các chuyên gia của mỗi lĩnh vực. Bên cạnh đó các học viên cũng được tiếp cận các kỹ thuật di truyền, sinh học phân tử mới, trao dồi các kỹ năng nghiên cứu khoa học và được khuyến khích để tìm kiếm các trường, viện, trung tâm, công ty có nghiên cứu về Di truyền, sinh học phân tử.
Với những kiến thức và kỹ năng được trang bị, học viên sau khi tốt nghiệp có khả năng làm việc và thích ứng tốt trong môi trường làm việc năng động, hoạt động nghiên cứu tại các trung tâm, viện nghiên cứu trong và ngoài nước, các công ty phát triển sản phẩm chẩn đoán, điều trị, giống,… dựa trên sinh học phân tử hay giảng dạy tại các trường cao đẳng và đại học.

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC
Phương thức giảng dạy môn học CÓ thực hiện luận văn (PT 2)
Ngành: DI TRUYỀN
Áp dụng khóa 2015 – 2017

Untitled_1

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC
Phương thức giảng dạy môn học KHÔNG CÓ thực hiện luận văn (PT 1)
Ngành: DI TRUYỀN
Áp dụng khóa 2015 – 2017

ko_luan_van

 

  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273