UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Webinar "Hướng dẫn tìm kiếm việc làm, thực tập trong lĩnh vực Sinh học - Công nghệ Sinh học"

17:04, 17/07/2021
221
0
Webinar "Hướng dẫn tìm kiếm việc làm, thực tập trong lĩnh vực Sinh học - Công nghệ Sinh học" do Khoa Sinh học - Công nghệ Sinhhọc phối hợp tổ chức với Leave The Cave Việt Nam.
 
 
Thời gian tổ chức: 14g00 thứ 7 ngày 31/7/2021
Hình thức: Trực tuyến qua MS Teams
Thông tin người chia sẻ: Cựu sinh viên Khoa đang làm việc tại bộ phận tuyển dụng
Số lượng: Ưu tiên 250 bạn đăng ký đầu tiên
 
Nhanh tay đăng ký qua link: https://forms.gle/t4B2sptLeQerEPb39 trước ngày 21/07 này nhé!
HYYng_dYn_cach_tim_kiYm_viYc_lam_thYc_tYp_1
Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273