UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

TUYỂN SINH VIÊN THỰC TẬP TẠI ĐÀI LOAN

11:06, 19/07/2019
2881
0
TUYỂN SINH VIÊN THỰC TẬP TẠI ĐÀI LOAN

TUYỂN SINH VIÊN THỰC TẬP TẠI ĐÀI LOAN

TUYỂN SINH VIÊN THỰC TẬP TẠI ĐÀI LOAN
Thông tin nhận được từ cựu sinh viên đang học tập tại Đài Loan
Giáo sư Max Leong, National Dong Hwa University, Taiwan đang tuyển sinh viên thực tập 3 tháng.
 
Thông tin lab: lab làm về xây dựng mô hình nhằm dự đoán mối quan hệ về cấu trúc- chức năng (QSAR); docking. Kiến thức nền liên quan đến Hóa, Sinh Tin. Tùy vào kiến thức nền mà có thể trao đổi với giáo sư để sắp xếp đề tài làm trong 3 tháng thực tập, nguồn học bổng chi phí cho quá trình thực tập có thể trao đổi thêm với giáo sư.
 
Sau thời gian thực tập, nếu phù hợp thì giáo sư có thể nhận hướng dẫn tiếp chương trinh thạc sĩ/ tiến sĩ.
 
Bạn nào có nhu cầu thì gửi bảng điểm, CV cho Chị Tạ Hương Giang  qua địa chỉ email: 610712018@gms.ndhu.edu.tw.
 
Điều kiện: có thể sắp xếp thời gian qua Đài thực tập trước 31/12/2019.
Cần thêm thông tin chi tiết các bạn có thể liên hệ trực tiếp với Chị Giang
Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273