UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

TRUNG TÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC (Trường ĐH KHTN TPHCM) TUYỂN HỌC VIÊN CAO HỌC, NCS LÀM TIẾN SĨ

16:18, 25/05/2020
2470
0
TRUNG TÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC (Trường ĐH KHTN TPHCM) TUYỂN HỌC VIÊN CAO HỌC, NCS LÀM TIẾN SĨ

TRUNG TÂM KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC (Trường ĐH KHTN TPHCM) TUYỂN HỌC VIÊN CAO HỌC, NCS LÀM TIẾN SĨ

THÔNG BÁO TUYỂN HỌC VIÊN CAO HỌC, NCS LÀM TIẾN SĨ

- Số lượng : 4 người
- Điều kiện : Đối với NCS làm Tiến sĩ từng là SV trường ĐH KHTN TPHCM và đạt loại GIỎI.
- Các hướng nghiên cứu của nhóm : phát triển vaccine uống cho COVID-19 và vaccine kháng lại Staphylococcus aureus sử dụng vector chuyển vaccine Bacillus subtilis (bài báo https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17498854).
- Nộp hồ sơ theo mẫu : http://www.cbbiotec.vn/index.php/thongtintuyensinh
- Thời gian tiếp nhận : ban đầu đầu vào các nhóm nhỏ học các kỹ thuật thực hiện công việc và sau đó sẽ bắt đầu thực hiện đề tài cao học.

EMAIL TRUNG TÂM : cbb@hcmus.edu.vn

CÁC CÔNG VIỆC TRONG NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN VACCINE TẠI TRUNG TÂM :

1. Dòng hóa/tạo chủng B. subtilis biểu hiện các kháng nguyên : trên bề mặt bào tử, trên bề mặt tế bào B. subtilis, trong tế bào chất, và tiết.

2. Khảo sát/Xác nhận sự biểu hiện các protein tái tổ hợp sử dụng các kỹ thuật nuôi cấy vi sinh, SDS-PAGE, Western-blot (và có thể thêm fluorescence microscopy hoặc SEM). Sau đó tạo các tế bào vi khuẩn "vaccine".

3. Thao tác trên chuột, liên quan đến việc chăm sóc, cho chuột uống/tiêm, .. thu mẫu cho các phân tích miễn dịch.

4. Biểu hiện và tinh chế các protein kháng nguyên : protein được dùng để xác định lượng kháng nguyên được biểu hiện trong B. subtilis, được dùng để làm ELISA, để tạo kháng thể đa dòng.

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273