UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Seminar: The future of biotextile

21:37, 18/10/2022
724
0

Thời gian: 14g. thứ 4 ngày 25 tháng 10 năm 2022

Địa điểm: B41, Đh Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, quận 5, HCM

Báo cáo viên: Dr. Ross MCBEE - Cofounder công ty TômTex (https://www.tomtex.co)

Khách mời: 

-  Uyen Tran,  Founder at TômTex Inc

-  Atom Nguyen, Co-Founder - Coo at TômTex Inc

Thành phần tham dự phía khoa Sinh học- CNSH: 

- BCN Khoa

- Thầy Nguyễn Trí Nhân – Cố vấn đối ngoại Khoa Sinh học-CNSH

Hạn đăng ký: 17g/ chủ nhật, ngày 23/10/2022

Link đăng ký: https://forms.gle/pABEzuU8MoWAcvHq7 

48eb7170729db5c3ec8c

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273