UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Nhóm nghiên cứu của TS. Phạm Thị Hải Hà (bộ môn CNSH Động vật và Y dược, Khoa CNSH, trường ĐH. Nguyễn Tất Thành) tuyển SV/HVCH làm đề tài

16:05, 07/05/2020
2828
0
Nhóm nghiên cứu của TS. Phạm Thị Hải Hà (bộ môn CNSH Động vật và Y dược, Khoa CNSH, trường ĐH. Nguyễn Tất Thành) tuyển SV/HVCH làm đề tài

Nhóm nghiên cứu của TS. Phạm Thị Hải Hà (bộ môn CNSH Động vật và Y dược, Khoa CNSH, trường ĐH. Nguyễn Tất Thành) tuyển SV/HVCH làm đề tài

[TUYỂN SV/HVCH LÀM ĐỀ TÀI]

Nhóm nghiên cứu của TS. Phạm Thị Hải Hà (bộ môn CNSH Động vật và Y dược, Khoa CNSH, trường ĐH. Nguyễn Tất Thành) cần tuyển 2-3 học viên cao học tham gia các nghiên cứu về:  

  • Hoạt chất tự nhiên và đường truyền tín hiệu tế bào ung thư: sàng lọc, tách chiết và thử nghiệm các hoạt chất từ nguồn dược liệu tự nhiên có hoạt tính kháng oxy hóa, kháng ung thư và kháng viêm qua các đường truyền tín hiệu tế bào.

  • Mô hình chuột đánh giá khả năng phân phối thuốc (drug delivery) và ứng dụng của nanoparticles

  • Genomics và proteomics

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273