UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Kết quả học bổng Mai Trần Ngọc Tiếng 2021

20:05, 07/10/2021
1712
0

Quỹ h​ọc b​​ổng Mai Tr​​ần Ng​ọc Ti​​ếng v​à Khoa Sinh h​ọc - C​ông ngh​​ệ Sinh h​ọc trân tr​ọng th​ông báo v​à ch​úc m​​ừng c​ác b​ạn sinh vi​ên được nhận học bổng.

Buổi lễ trao học bổng dự kiến diễn ra vào lúc 10g00 sáng thứ 4 ngày 12/10/2021 (hình thức trực tuyến). Các bạn theo dõi email để cập nhật thông tin tham dự. 

STT MSSV Họ và tên Chuyên ngành
1 1715206 Nguyễn Thị Thanh Ngân Sinh hóa
2 1715291 Hồ Thị Kim Thảo Vi sinh
3 1715393 Lê Thị Vân Sinh học động vật
4 1718167 Lê Thị Mỹ Duyên Công nghệ Sinh học Y dược
5 1718317 Nguyễn Thị Hoài Thương Công nghệ sinh học Nông nghiệp
6 18150060 Nguyễn Thị Lan Anh Sinh lý thực vật
7 18150064 Trần Hoài Phương Anh Sinh lý thực vật
8 18150086 Trần Văn Đến Di truyền - Sinh học phân tử
9 18150116 Nguyễn Lê Thúy Hằng Sinh hóa
10 18150119 Trần Thị Hằng Sinh Học
11 18150179 Lê Thanh Trúc Linh Sinh học Động vật
12 18150205 Lê Ngọc Thanh Ngân Sinh lý Thực vật
13 18150327 Trần Thị Hoài Thương Sinh lý thực vật
14 18180214 Lê Thị Mỹ Linh Công nghệ sinh học Công nghiệp
15 18180297 Cù Huỳnh Thi Công nghệ Sinh học Công nghiệp

Tổng cộng: 15 sinh viên

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 10 năm 2021

Ban điều hành học bổng Mai Trần Ngọc Tiếng

 

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273