UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Hội nghị khoa học trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG – HCM lần thứ 13

21:10, 05/10/2022
2188
0
Tiểu ban Sinh học - CNSH thuộc “ Hội nghị khoa học trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG – HCM lần thứ 13” được phối hợp tổ chức giữa ĐHQG-HCM và Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự đang mở link nhận bài đăng ký tham dự 
Thời gian tổ chức: 21-26 tháng 11 năm 2022.
 
Thành phần tham dự:
 
-  Các nhà khoa học, cán bộ giảng dạy, nghiên cứu trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực liên quan.
-  Cán bộ giảng dạy, nghiên cứu, học viên sau đại học, sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM.
 
Hình thức tổ chức:
 
-  Hội nghị toàn thể: các báo cáo mời và thảo luận chung.
-  Hội nghị các tiểu ban: Oral và poster.
-  Triển lãm về những thành tựu nghiên cứu.
 
Website chính thức của Hội nghị: https://hnkh.hcmus.edu.vn/ 
 
Đường dẫn để nộp tóm tắt báo cáo bằng hệ thống EasyChair như sau: https://easychair.org/conferences/?conf=vnuhcmusconf2022 
 
Trân trọng kính mời 
Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273