UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Học bổng Vượt Khó năm học 2021 - 2022

20:19, 05/10/2021
3856
0
Quỹ Vượt Khó (QVK) của cựu sinh viên khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG-HCM được thành lập từ năm 2006. Học Bổng Vượt Khó đã góp một phần không nhỏ để hỗ trợ các em sinh viên vượt qua thời khắc khó khăn trong học tập. Năm học 2021-2022 QVK tiếp tục đồng hành với các bạn sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để các bạn có thêm nghị lực vượt qua khó khăn và hoàn thành tốt chương trình học. 

 

1. Trị giá học bổng: 5 triệu đồng/năm/1 suất học bổng (số lượng học bổng > 20 suất)

2. Tiêu chuẩn xét chọn:

 - Là sinh viên khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học trường Đại học Khoa học Tự Nhiên – ĐHQG-HCM

 - Hoàn cảnh gia đình khó khăn

 - Có tinh thần vượt khó trong học tập

 - Những sinh viên đã nhận học bổng Vượt Khó của năm trước và có thành tích học tập tiến bộ vẫn có thể tiếp tục nộp đơn.

3. Hồ sơ xin học bổng bao gồm :

- Thư xin cấp học bổng Vượt Khó theo mẫu. (Mẫu thư xem tại đây). Nộp file định dạng PDF, lưu tên file MSSV_Họ và tên_Thư xin học bổng 

- Bảng điểm: định dạng PDF và lưu tên file MSSV_Họ và tên_Bảng điểm  

- Bảng điểm từng học kỳ xuất từ portal sinh viên, từ năm I đến cuối học kỳ 2 năm học 2020-2021. Nếu sinh viên chưa có đủ đầy đủ điểm của học kỳ 2 năm học 2020-2021, sinh viên có thể nộp những điểm hiện tại đã có. Định dạng: nộp dạng file PDF. Để xuất file PDF, sinh viên chọn Ctrl + P (Print) trong trình duyệt, rồi chọn Save as PDF). 

- Đối với sinh viên năm 1, các bạn nộp điểm trung bình từng năm học THPT (bảng điểm học bạ) và kết quả xét tuyển/ưu tiên xét tuyển Đại học.  

4. Thời hạn và hình thức nộp hồ sơ:

- Sinh viên hoàn thành hồ sơ của mình qua: https://forms.office.com/r/rVPvR59kxc (đăng nhập bằng email sinh viên để truy cập biểu mẫu). Ban điều hành chỉ nhận hồ sơ qua biểu mẫu này

- Thời hạn: trước 17g00 ngày 25/10/2021 

- Nếu cần hỗ trợ các bạn liên hệ qua email fbb@hcmus.edu.vn

5. Thời gian phỏng vấn

Sinh viên có hồ sơ hợp lệ sẽ được mời phỏng vấn vào ngày 31/10/2021 (chủ nhật, dự kiến phỏng vấn trực tuyến). Khi nhận được liên lạc mời phỏng vấn, các bạn cần có mặt đúng thời gian. Nếu không thể có mặt, các bạn cần báo ngay cho Ban Điều Hành QVK qua email fbb@hcmus.edu.vn hoặc btnngoc@hcmus.edu.vn

6. Thời gian thông báo kết quả:

Kết quả học bổng Quỹ Vượt Khó 2021-2022 sẽ được thông báo qua email sinh viên và website khoa dự kiến 10/11/2021.

7. Liên hệ

Các bạn có thể gửi câu hỏi của mình đến địa chỉ email của QVK: fbb@hcmus.edu.vn hoặc btnngoc@hcmus.edu.vn, plcang@hcmus.edu.vn 

Facebook của Quỹ Vượt Khó: http://www.facebook.com/quyvuotkho

Website: http://quyvuotkho.org

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273