UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Học bổng Sau Đại học 2022 bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ của Trường National Chi Nan University, Đài Loan

11:02, 16/02/2022
1305
0
Chương trình học kỳ mùa thu 2022 bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ của Trường National Chi Nan University

Thời hạn đăng ký nhập học: 08/2 - 08/4/2022
Thời hạn đăng ký học bổng: 08/2 - 08/4/2022

Học bổng: Học phí một phần hoặc toàn phần (Bậc ĐH, ThS và TS) và chi phí sinh hoạt (Bậc ThS và TS)
Link đăng ký: https://exam.ncnu.edu.tw/FApply.html
Online orientation vào ngày 16/3/2022: https://forms.gle/868DxGRu1ZDa532w5

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273