UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Học bổng PhD từ ĐH Kanazawa (Graduate School of Natural Science and Technology)

01:17, 04/03/2020
3441
0
Học bổng PhD từ ĐH Kanazawa (Graduate School of Natural Science and Technology)

Học bổng PhD từ ĐH Kanazawa (Graduate School of Natural Science and Technology)

ĐH Kanazawa (Graduate School of Natural Science and Technology) hiện có 3 suất học bổng chính phủ Nhật MEXT (145000 yen/month) cho PhD học bằng tiếng Anh

Yêu cầu:

Field: Chemistry, Energy-related chemistry, Energy-related material sciences, Nano-sciences
Age: born on or after 1986/04/02.
English: Good enough
GPA: 2.30 or higher
 
Deadline nộp hồ sơ: 26/3. 
 
Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273