UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Học bổng chương trình ThS, TS tại BM. Khoa học sự sống, trường NCU, Đài Loan

12:26, 15/10/2021
2047
0
Chương trình ThS, TS tại Bộ môn Khoa học sự sống, trường Đại học Quốc lập Trung ương (National Central University - NCU), Đài Loan

Thông tin về Bộ môn Khoa học sự sống: http://in.ncu.edu.tw/ls/english/index.php

Thông tin về Viện nghiên cứu sức khỏe quốc gia: https://www.nhri.edu.tw/eng/

Thông tin tuyển sinh dành cho sinh viên quốc tế (bao gồm hướng dẫn đăng ký, học bổng...): https://cis.ncu.edu.tw/admissions/

Chương trình đào tạo sau đại học (bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ) của Bộ môn Khoa học sự sống, trường Đại học Quốc lập Trung ương (National Central University - NCU), Đài Loan liên kết đào tạo với Viện nghiên cứu sức khỏe quốc gia. 

Chương trình dành cho các ứng viên quan tâm đến chủ đề Biomedicine như ung thư, sức khỏe môi trường, kỹ thuật y sinh, điều chế thuốc, tin sinh học, sinh học tế bào gốc... Đặc biệt, các học viên của chương trình sẽ được hỗ trợ bổng và sinh hoạt phí. 

Thời gian ứng tuyển: 15/08 - 01/11/2021

NCU_NHRI_Joint_Master_and_Ph.D._in_Biomedicine_poster

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273