UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Giới thiệu chuyên ngành Di truyền - Sinh học Phân tử

01:15, 08/07/2016
7974
0

Bộ môn phụ trách đào tạo Đại học ngành Di truyền - Sinh học Phân tử và Sau Đại học ngành Di truyền

 

Hiện nay, Bộ môn Di truyển đảm trách đào tạo:

- Chuyên ngành Di truyền - Sinh học Phân tử (Bậc Đại học)

- Chuyên ngành Di truyền (Bậc Sau Đại học - Thạc sĩ và Tiến sĩ)

Giới thiệu chuyên ngành Di truyền - SHPT

Người viết : ditruyen
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273