UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

BM Di truyền - Công bố khoa học

16:05, 18/09/2020
3822
0
STT Tên công bố Tác giả Tạp chí / Hội nghị Năm Phân loại
1 Large deletions in immunoglobulin genes are associated with a sustained absence of DNA Polymerase η Leticia K. Lerner, Thuy V. Nguyen, Ligia P. Castro, Juliana B. Vilar, Veridiana Munford, Morwenna Le Guillou, Mahwish Mian Mohammad, Véronique Vergé, Filippo Rosselli, Carlos F. M. Menck, Alain Sarasin & Said Aoufouchi Scientific Reports 2020 bài báo
2 COVID-19: Cơ sở phân tử, xét nghiệ, điều trị và phòng ngừa Huỳnh Thị Ngọc Mai, Nguyễn Hoàng Thiên Phúc, Phan Hoàng Chí Hiếu, Phan Thị Hiếu Nghĩa, Lê Hồng Kông, Trương Thi Huỳnh Như, Khanh Lê, Hồ Văn Dũng, Nguyễn Thụy Vy, Trần Lê Bảo Hà, Trần Văn Hiếu, Nguyễn Hưu Hoàng, Nguyễn Trí Nhân, Trần Linh Thước Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ 2020 bài báo
3 Microbiome dataset analysis from a shrimp pond in Ninh Thuan, Vietnam using shotgun metagenomics Le LA, Nguyen-Hoang TP, Huynh VP, Nguyen TH, Nguyen TV, Ho-Huynh TD Data in Brief 2020 bài báo
4 The emergence of plasmid-borne cfr-mediated linezolid resistant-staphylococci in Vietnam Nguyen LTT, Nguyen KNT, Le PNTA, Cafini F, Pascoe B, Sheppard SK, Nguyen TB, Hoang TPN, Nguyen TV, Pham TTK, Morikawa K, Nguyen DQ, Duong HX Journal of Global Antimicrobial Resistance 2020 bài báo
5 A new diterpenoid from the leaves of Phyllanthus acidus Thuc-Huy Duong, Nguyen T. Trung, Cam-Tu D. Phan, Vu-Duy Nguyen, Hoang-Chuong Nguyen, Thi-Bich-Ngoc Dao, Dinh-Tri Mai, Nakorn Niamnont, Thi-Ngoc-Mai Trang, Jirapast Sichaem Natural Product Research 2020 bài báo
6 Khảo sát tác động của chủng Helicobacter pylori DN18 phân lập tại Việt Nam lên sự hoạt hóa con đường NF-κB và H2AX trên dòng tế bào AGS Phạm Thị Hồng Đào, Hồ Thị Mỹ Trang, Nguyễn Thụy Vy Phát triển và Khoa học công nghệ - Khoa học Tự nhiên 2020 bài báo
7 Green and Facile Synthesis of Dendritic and Branched Gold Nanoparticles by Gelatin and Investigation of Their Biocompatibility on Fibroblast Cells. Quoc Khuong Vo, My Nuong Nguyen Thi, Phuong Phong Nguyen Thi, Duy Trinh Nguyen  Processes 2019 bài báo
8 Draft genome sequence data of Streptomyces sp. SS1-1, an endophytic strain showing cytotoxicity against the human lung cancer A549 cell line Quan Dang Nguyen, Phung Minh Truong, Thao Nguyen Thanh Vo, Truc Dao Xuan Chu, Chuong Hoang Nguyen Data in Brief 2019 bài báo
9 Genome sequence data of Streptomyces sp. SS52, an endophytic strain for daidzein biosynthesis Huong Van Nguyen, Phung Minh Truong, Huy Thuc Duong, Hiep Minh Dinh, Chuong Hoang Nguyen Data in Brief 2019 bài báo
10 A new labdane-type diterpenoid from the leaves of Vitex negundo L. Jirapast Sichaem, Hung-Huy Nguyen, Van-Huong Nguyen, Dinh-Hung Mac, Dinh-Tri Mai, Hoang-Chuong Nguyen, Thi-Ngoc-Mai Tran, Nguyen-Kim-Tuyen Pham, Huu-Hung Nguyen, Nakorn Niamnont , Thuc-Huy Duong Natural Product Research 2019 bài báo
11 Presence of Hypertrophic Cardiomyopathy Related Gene Mutations and Clinical Manifestations in Vietnamese Patients with Hypertrophic Cardiomyopathy Tran Vu, Minh Thu; Nguyen, Thuy Vy; Huynh, Nha Van; Nguyen Thai, Hoang Tam; Pham Nguyen, Vinh; Ho Huynh, Thuy Duong Circulation Journal 2019 bài báo
12 Complete Genome Sequence of Helicobacter pylori Strain GD63, Isolated from a Vietnamese Patient with a Gastric Ulcer Thien-Phuc Nguyen-Hoang, Trang Nguyen Hoa, Tan-Huy Nguyen, Stephen Baker, Motiur Rahman, Thuy-Vy Nguyen Microbiol Resour Announc Feb 2019, 8 (8) e01412-18; DOI: 10.1128/MRA.01412-18 2019 bài báo
13 Effect of Helicobacter pylori isolates from Vietnam on genomic instability of its host genome Pham Thi Hong Dao, Nguyen Hoang Thien Phuc, Ho Thi My Trang, Vo Ho My Phuc, Huynh Van Phuc, Nguyen Thuy Vy EMBO workshop: The impact of bacterial infections on human cancer   2019 hội nghị
14 Nam Dia long, a Vietnamese folk formula, induces apoptosis in MCF-7 cells through various mechanisms of action My-Nuong Nguyen Thi, Thuy-Duong Ho-Huynh The 1st University of Tsukuba-University of Science Joint Young Researcher Meeting in Biomedical Science (Feb 23rd, 2019) 2019 Hội nghị
15 Traditional remedy Thanh Hao Miet Giap Thang increased cytotoxicity of doxorubicin or
tamoxifen on human breast cancer cell line MCF-7
Hoang-Tam Nguyen-Thai, Thanh-Hoa Nguyen Thi, Thuy-Duong Ho Huynh The 1st University of Tsukuba-University of Science Joint Young Researcher Meeting in Biomedical Science (Feb 23rd, 2019) 2019 Hội nghị
16 Complete Genome Sequence of Helicobacter pylori Strain GD63, Isolated from Vietnamese
Patient with a Gastric Ulcer
Thien-Phuc Nguyen-Hoang, Trang Nguyen Hoa, Tan-Huy Nguyen, Stephen Baker, Motiur Rahman, Thuy-Vy Nguyen The 1st University of Tsukuba-University of Science Joint Young Researcher Meeting in Biomedical Science (Feb 23rd, 2019) 2019 Hội nghị
17 Đặc điểm cấu trúc vùng trình tự đảo sinh bệnh (cagPAI) ở các chủng Helicobacter pylori phân lập tại Việt Nam (O550) Nguyễn Hoàng Thiên Phúc, Nguyễn Ngọc Trinh Trinh, Nguyễn Hòa Trang, Motiur Radman, Nguyễn Thụy Vy HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM LẦN XI
09-10 tháng11-2017
2019 Hội nghị
18 Constructing a molecular genotyping assay for rs11077 based on real-time PCR HRM technique for pronogsis of hepatocellular carcinoma petients Pham Thi Hao, Nguyen Thanh Huy, Truong Minh Phung, Le Thi Thuy Hang, Quan Quoc Dang, Nguyen Hoang Chuong Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tập 60, số 2, trang 44-50 2018 bài báo
19 Tầm soát di truyền gia đình bệnh nhân cơ tim phì đại: nhân một trường hợp nguy cơ đột tử cao Trần Vũ Minh Thư, Nguyễn Thụy Vy, Phạm Nguyễn Vinh Y học Thành phố Hồ Chí Minh, Tập 22, số 1 (trang 135-142) 2018 bài báo
20 Nhân một trường hợp bệnh cơ tim phì đại tắc nghẽn, suy tim mang đột bi6en1 trên gen MYBPC3 Trần Vũ Minh Thư, Nguyễn Thụy Vy, Phạm Nguyễn Vinh Y học Thành phố Hồ Chí Minh, Tập 22, số 1 (trang 129-134) 2018 bài báo
21 Effect of Vietnam Helicobacter pylori clinical strains on activity of NF-kB pathway Pham Thi Hong Dao, Ho Thi My Trang, Pham Tran Dang Thuc, Bui Thi Nhu Ngoc, Nguyen Thi My Nuong, Nguyen Thuy Vy The 1st International Conference on Microbiology and one health (Sep, 19th -22nd 2018)
MOH-VN P-10
2018 Hội nghị
22 Gene Expression Profile of breast cancer cell line MCF-7 treated with a traditional medicine formula Thanh-hao-Miet-giap-thang (OP-18) Hoang-Tam, Nguyen-Thai; Thuy-Vy, Nguyen; Thuy-Duong, Ho-Huynh The 4th Pan - Asian Biomedical Science Conference 2018 Hội nghị
23 Explore molecular mechanism underlying the anticancer effect of Nam Dia Long, a Vietnamese traditional formula My-Nuong, Nguyen-Thi; Thuy-Duong, Ho-Huynh The 4th Pan - Asian Biomedical Science Conference 2018 Hội nghị
24 Xây dựng quy trình phát hiện cây trồng biến đổi gen (GMO) và hướng đến phát hiện 21 chuyên biệt sự kiện GMO ở Việt Nam bằng phương pháp real-time PCR (O510) Nguyễn Thị Mỹ Linh, Hồ Huỳnh Thùy Dương HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM LẦN XI
09-10 tháng11-2016
2018 Hội nghị
25 Xây dựng quy trình tầm soát các đột biến liên quan đến bệnh tăng Cholesterol máu gia đình bằng kỹ thuật giải trình tự DNA thế hệ mới (O573)  Nguyễn Tấn Huy, Nguyễn Thụy Vy, Hồ Huỳnh Thùy Dương HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM LẦN XI
09-10 tháng11-2016
2018 Hội nghị
26 Một số giới thiệu về tư vấn di truyền (O501) Trần Huỳnh Bảo Nam, Hồ Huỳnh Thùy Dương HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM LẦN XI
09-10 tháng11-2016
2018 Hội nghị
27 Phân tích tính đa hình trình tự mã hóa độc tố vacuolating cytotoxin A (VacA) của mo6t5s ố chủng Helicobacter Pylori phân lập từ bệnh nhân Việt nam (O518) Huỳnh Văn Phúc, Nguyễn Hoàng Thiên Phúc, Nguyễn Thụy Vy HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM LẦN XI
09-10 tháng11-2016
2018 Hội nghị
28 Tác động gây độc tế bào ung thư dạ dày AGS và giảm cytokine IL-18 trên tế bào AGS nhiễm Helicobacter Pylori của cao chiết chè dây Ampelopsis cantoniensis (O435) Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thụy Vy, Nguyễn Thị Mỹ Nương HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM LẦN XI
09-10 tháng11-2016
2018 Hội nghị
29 Tác động của một số chủng Helicobacter pylori Việt Nam lên sự mất ổn định bộ gen của tế bào chủ (P563) Phạm Thị Hồng Đào, Hồ Thị Mỹ Trang, Phạm trần Đăng Thức, Bùi Thị Như Ngọc, Nguyễn Thị Mỹ Nương, Nguyễn Thụy Vy HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM LẦN XI
09-10 tháng11-2017
2018 Hội nghị
30 Thanh hao miết giáp thang tăng cường hiệu quả gây độc tế bào ung thư vú MCF-7 của Doxorubicin và Tamoxifen (P333) Nguyễn Thái Hoàng Tâm, Nguyễn Thị Thanh Hoa, Hồ Huỳnh Thùy Dương HỘI NGHỊ KHOA HỌC TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM LẦN XI
09-10 tháng11-2018
2018 Hội nghị
31 Phenolic Compounds from the Lichen Lobaria orientalis Dung M. T. Nguyen, Lien M. T. Do, Vy T. Nguyen, Warinthorn Chavasiri, Jacques Mortier, and Phung P. K. Nguyen J. Nat. Prod., 2017, 80 (2), pp 261–268 2017 bài báo
32 Đánh giá tác dụng tăng cường miễn dịch của bài thuốc Nam Địa Long trên chuột gây suy giảm miễn dịch bằng cyclophosphamid Nguyễn Thị Mỹ Nương, Bùi Thị Như Ngọc, Âu Dương Tuyết Mai, Đinh Minh Hiệp Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ - ĐHQG TPHCM 2017 bài báo
33 Molecular epidemiology and antimicrobial resistance phenotypes of Acinetobacter baumannii isolated from patients in three hospitals in southern Vietnam Nguyen Tuan Anh, Tran Vu Thieu Nga, Huynh Minh Tuan, Nguyen Si Tuan, Dao Minh Y, Nguyen Van Vinh Chau, Stephen Baker and Ho Huynh Thuy Duong Journal of Medical Microbiology 2017;66:46–53 2017 bài báo
34 TẠO KÍT ELISA PHÁT HIỆN BỆNH DO SÁN LÁ GAN LỚN (FASCIOLA HEPATICA/GIGANTICA) DỰA TRÊN PROTEIN SAPOSIN-LIKE 2 TÁI TỔ HỢP Phạm Trần Đăng Thức, Tăng Tuyết Huệ, Trần Quốc Vũ, Trần Quốc Thiên,
Huỳnh Hồng Quang, Hồ Văn Hoàng3, Đào Trịnh Khánh Ly, Hồ Đắc Thoàn,
Nguyễn Văn Chương, Hồ Huỳnh Thùy Dương
Tạp chí Y học dự phòng, Tập 27, số 8 - 2017 2017 bài báo
35 Nam Dia long, a Vietnamese folk formula, induces apoptosis in MCF-7 cells through various mechanisms of action My-Nuong Thi Nguyen and Thuy-Duong Ho-Huynh BMC Complementary and Alternative Medicine (2017) 17:522 2017 bài báo
36 Antitumor effect of the integrin a4 signaling inhibitor JK273 in non-small cell lung cancer NCI-H460 cells Thien Nhan Lu, Bogonda Ganganna, Thuy Trang Pham, Anh Van Vo, Thien Phuc Lu, Huong-Giang Thi Nguyen, My-Nuong Thi Nguyen, Phuong Nguyen Huynh, Ngoc Tuyen Truong, Jongkook Lee Biochemical and Biophysical Research Communications 491 (2017) 355-360 2017 bài báo
37 Building a molecular typing protocol for rs1801133 based on real-time PCR HRM technique. Tran Thi Nhut Linh, Nguyen Thi Huynh My, Le Nguy Hoang Linh, Le Dang Khoa, Nguyen Hoang Nhat Minh, Le Quang Tri, Nguyen Hoang Chuong Tạp chí Phát triển KHCN ĐHQG-HCM
(Nhận đăng)
2017 bài báo
38 In silico analysis of hypermethylation of E-cadherin gene promoter in nasopharyngeal carcinoma Lao Duc Thuan, Le Huyen Ai Thuy, Nguyen Hoang Chuong, Ngo Dong Kha, Thieu Hong Hue, Nguyen Huu Dung, Nguyen Trong Minh Tạp chí Khoa học Đại học Mở TP. HCM, Tập 7, số 2, trang 22-29 2017 bài báo
39 Molecular alterations in human host cells infected with Helicobacter pylori isolates from Vietnam Pham Thi Hong Dao, Ho Thi My Trang, Nguyen Hoang Thien Phuc, Bui Thi Nhu Ngoc, Pham Tran Dang Thuc, Nguyen Thuy Vy EMBO-EMBL Symposia: New Approaches and Concepts in Microbiology 2017 Hội nghị
40 Kiểm soát chất lượng và nghiên cứu hoạt tính sinh học của dược liệu/bài thuốc bằng các công cụ tế bào và phân tử. Nguyễn Thị Mỹ Nương, Hồ Huỳnh Thùy Dương Hội thảo “Một số kết quả nghiên cứu và hướng phát triển dược liệu tỉnh An Giang”, An Giang 2017 Hội nghị
41 Functional profile of gastric epithelial cells infected with Helicobacter pylori isolates from Vietnam Nguyen Thuy Vy The 11th Hallym-Vietnam National University Joint Symposium 2017 Hội nghị
42 A depsidone and six triterpenoids from the bark of Garcinia celebica Thai Q. Bui, An T. Bui, Kien T. Nguyen, Vy T. Nguyen, Binh T. D. Trinh, Lien-Hoa D. Nguyen Tetrahedron Letters, Vol. 57 (23), pp. 2524–2529, 2016. ISSN: 0040-4039, SCI. NXB: Pergamon-Elsevier Science LTD., Oxford, England 2016 bài báo
43 Selective cytotoxicity of a Vietnamese traditional formula, Nam Dia long, against MCF-7 cells by synergistic effects Nguyen MN, Ho-Huynh TD BMC Complement Altern Med. 2016 Jul 16;16(1):220 2016 bài báo
44 Estimation and Preparation of the Hypervariable Regions I/II Templates for Mitochondrial DNA Typing From Human Bones and Teeth Remains Using Singleplex Quantitative Polymerase Chain Reaction. Le TN, Van Phan H, Dang AT, Nguyen VT. Am J Forensic Med Pathol. 2016 Jun 27. [Epub ahead of print] 2016 bài báo
45 V(D)J recombination process and the Pre-B to immature B-cells transition are altered in Fanca−/− mice. Nguyen TV, Pawlikowska P, Firlej V, Rosselli F, Aoufouchi S Scientific Reports, 6: 36906. 2016 bài báo
46 Coumarin và acridon alkaloid từ rễ cây Xáo tam phân (Paramignya trimera) Dung M. T. Nguyen, Lien M. T. Do, Vy T. Nguyen, Warinthorn Chavasiri, Jacques Mortier, and Phung P. K. Nguyen Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2016, Tập 32, Số 4, 115-123 2016 bài báo
Người viết : ditruyen
Ý kiến bạn đọc

Các tin khác

  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273