UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

THÔNG BÁO THỜI GIAN PHỎNG VẤN SINH VIÊN VÀO PTN. CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỰC VẬT

15:50, 16/03/2022
1354
0
PTN. CNSH Thực vật thông báo danh sách các bạn sinh viên sẽ tham gia phỏng vấn:
1) Thời gian: Chiều Thứ 6 (14h00 - 17/03/2022), Địa điểm: phỏng vấn trực tuyến qua Google meet (Link phòng phỏng vấn sẽ gửi cho từng sinh viên).
2) Truy cập vào link để xem danh sách và thời gian được sắp xếp phỏng vấn.
3) Yêu cầu có mặt trước thời gian sắp xếp được phỏng vấn 05 phút.
4) Trang phục lịch sự, nghiêm chỉnh.
Người viết : cnshthucvat&chuyenhoa
Ý kiến bạn đọc
Plant Biotechnology & Biotransformation
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273