UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN VÀO PHÒNG THÍ NGHIỆM CNSH THỰC VẬT

09:30, 01/04/2021
2341
0

        

       Thân gửi các bạn sinh viên, PTN. Công nghệ sinh học Thực vật xin thông báo danh sách sinh viên trúng tuyển vào PTN năm 2021.

STT

Họ tên

Email

Hướng nghiên cứu trúng tuyển

01

Nguyễn Khánh Châu

khanhchaunguyenn@gmail.com

Vi nhân giống

02

Vũ Hữu Nguyên

Vuhuunguyeneakar123@gmail.com

Vi nhân giống

03

Trần Phi

tranphi3010@gmail.com

SHH TV trong sản xuất dược liệu và TPCN

04

Trần Kim Oanh

tkoanh.ndt@gmail.com

Tương tác thực vật

05

Đỗ Thị Thanh Nhàn

18180248@student.hcmus.edu.vn

Vi nhân giống

06

Nguyễn Chiêm Hồng Ngân

vicanguyen2206@gmail.com

Vi nhân giống

07

Lâm Thị Phương Thúy

lamthuy2304@gmail.com

Vi nhân giống

08

Nguyễn Thanh Lợi

loidhy2000@gmail.com

SHH TV trong sản xuất dược liệu và TPCN

09

Bùi Thị Huỳnh Như

huynhnhu150611@gmail.com

Vi nhân giống

10

Lý Khang Dân

lykhangdan28021999@gmail.com

SHH TV trong mỹ phẩm

12

Võ Hoàng Gia Hân

19180107@student.hcmus.edu.vn

SHH TV trong sản xuất dược liệu và TPCN

13

Nguyễn Phước Quý Thắng

npquythang@gmail.com

SHH TV trong sản xuất dược liệu và TPCN

14

Trương Nhật Triều

nhattrieu0402@gmail.com

SHH TV trong sản xuất dược liệu và TPCN

15

Nguyễn Thị Ngọc Huyền

Nguyenthingochuyen9540@gmail.com

SHH TV trong sản xuất dược liệu và TPCN

16

Nguyễn Hoàng Khang

khangnguyenhoang365@gmail.com

Tương tác thực vật

17

Dương Nguyễn Việt Tiến

18180310@student.hcmus.edu.vn

Công nghệ vi tảo

18

Phạm Hữu Nghĩa

huunghiapham125@gmail.com

SHH TV trong sản xuất dược liệu và TPCN

19

Phạm Công Minh

Không trúng tuyển

      Sau thời gian ra thông báo, các thầy/cô hướng dẫn của các Nhóm nghiên cứu sẽ liên hệ và làm việc với các bạn.

Trân trọng.

Người viết : cnshthucvat&chuyenhoa
Ý kiến bạn đọc
Plant Biotechnology & Biotransformation
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273