UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

THÔNG BÁO DANH SÁCH SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN VÀO PHÒNG THÍ NGHIỆM CNSH THỰC VẬT

12:05, 05/05/2022
2351
0

Thân gửi các bạn sinh viên, PTN. Công nghệ sinh học Thực vật xin thông báo danh sách sinh viên trúng tuyển vào PTN năm 2022.

 

DANH SÁCH SINH VIÊN TRÚNG TUYỂN VÀO PTN. CNSH THỰC VẬT

 

STT

Họ tên

Email

Hướng nghiên cứu trúng tuyển

Cán bộ hướng dẫn

01

Nguyễn Hồng Châu

chauhay17012001@gmail.com

SHH TV trong mỹ phẩm

TS. Bùi Lan Anh

ThS. Trần Quốc Tân

02

Tăng Thị Huỳnh Như

19187186@student.hcmus.edu.vn

SHH TV trong sản xuất dược liệu và TPCN

PGS. TS. Quách Ngô Diễm Phương

ThS. Cao Minh Đại

03

Giang Minh Huy

19187045@student.hcmus.edu.vn

SHH TV trong sản xuất dược liệu và TPCN

PGS. TS. Quách Ngô Diễm Phương

TS. Vũ Thị Bạch Phượng

04

Trần Anh Duy

trananhduy0612@gmail.com

SHH TV trong sản xuất dược liệu và TPCN

PGS. TS. Quách Ngô Diễm Phương

TS. Vũ Thị Bạch Phượng

05

Nguyễn Trọng Nghĩa

19187174@student.hcmus.edu.vn

SHPT Thực vật

ThS. Trà Đông Phương

CN. Lý Vĩ Ân

06

Nguyễn Thanh Tùng

nttung6901@gmail.com

Công nghệ vi tảo

TS. Trần Nguyễn Vũ

TS. Vũ Thị Bạch Phượng

07

Nguyễn Tường Vy

nguyentuongvy168@gmail.com

Công nghệ vi tảo

TS. Trần Nguyễn Vũ

TS. Bùi Lan Anh

08

Nguyễn Ngọc Bảo Nhi

19187181@student.hcmus.edu.vn

Công nghệ vi tảo

TS. Trần Nguyễn Vũ

TS. Vũ Thị Bạch Phượng

09

Bùi Huỳnh Phượng Vy

phuongvypt2001@gmail.com

SHH TV trong mỹ phẩm

PGS. TS. Quách Ngô Diễm Phương

ThS. Trần Quốc Tân

10

Lê Thị Cẩm Tú

lethicamtu231201@gmail.com

SHH TV trong sản xuất dược liệu và TPCN

PGS. TS. Quách Ngô Diễm Phương

TS. Vũ Thị Bạch Phượng

11

Quách Thành Tâm (K20)

tamthanhquach2002@gmail.com

SHH TV trong môi trường

PGS. TS. Quách Ngô Diễm Phương

ThS. Trà Đông Phương

* Sinh viên liên hệ trực tiếp với CBHD thông qua email.

Email của CBHD:

1. PGS. TS. Quách Ngô Diễm Phương: qndphuong@hcmus.edu.vn

2. TS. Trần Nguyên Vũ: tnvu@hcmus.edu.vn

3. TS. Bùi Lan Anh: blanh@hcmus.edu.vn

4. TS. Vũ Thị Bạch Phượng: vtbphuong@hcmus.edu.vn

5. ThS. Trà Đông Phương: tdphuong@hcmus.edu.vn

6. ThS. Trần Quốc Tân: tqtan@hcmus.edu.vn

7. ThS. Cao Minh Đại: cmdai@hcmus.edu.vn

8. CN. Lý Vĩ Ân: lvan@hcmus.edu.vn

Người viết : cnshthucvat&chuyenhoa
Ý kiến bạn đọc
Plant Biotechnology & Biotransformation
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273