UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Chương trình tuyển sinh đi học tại Hung-ga-ri diện Hiệp định năm 2022

15:00, 13/12/2021
1032
0
Chương trình tuyển sinh đi học tại Hung-ga-ri diện Hiệp định năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Cơ quan phụ trách tại VN: Cục Hợp tác Quốc tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Số lượng học bổng: 200
- Ngôn ngữ: Tiếng Hung-ga-ri và tiếng Anh
- Thời hạn nộp hồ sơ: Đến hết ngày 15/1/2022
Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273