UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Chương trình Học bổng Toshiba năm 2021

11:24, 27/07/2021
2082
0
1. Thông tin: Chương trình học bổng Toshiba năm 2021 sẽ cấp năm (05) suất học bổng toàn phần trị giá 186,000 JPY/năm học và năm (05) suất học bổng bán phần trị giá 94,000 JPY/năm học cho những học viên xuất sắc, có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, sẽ hoặc đang học chương trình Thạc sĩ/Tiến sĩ tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM).
Thông tin chi tiết vui lòng xem tại công văn đính kèm.
2. Quy trình nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ đến: internationalrelations@hcmus.edu.vn trước 17h ngày 17/8/2021
Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây hoặc trong file đính kèm bên dưới. 
 
Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273