UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

Chương trình học bổng Chính phủ Ấn Độ bậc cao học năm học 2021 - 2022

15:16, 07/04/2021
1565
0
Chương trình học bổng Chính phủ Ấn Độ bậc cao học cho năm học 2021 - 2022 được Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu như sau:

Các chương trình: 

- General Scholarship Scheme (GSS)
- Education Exchange Programme (EEP)
- Mekong Ganga Cooperation (MGC) 
- ICCR Scholarship Scheme for Indian Culture (SSIC)

Thời hạn nộp hồ sơ: 29/4/2021 (thứ Năm)

 

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273