UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

[THÔNG BÁO] THỜI KHÓA BIỂU HK1/2018-2019

13:57, 20/08/2018
17897
0
[THÔNG BÁO] THỜI KHÓA BIỂU HK1/2018-2019

[THÔNG BÁO] THỜI KHÓA BIỂU HK1/2018-2019

Khoa cập nhật thông báo danh sách các môn học sẽ mở và thời khóa biểu HK1/2018-2019 cho toàn thể sinh viên khoa SH-CNSH.

THÔNG TIN VỀ CÁC MÔN HỌC: Xem tại đây.

THÔNG TIN VỀ THỜI KHÓA BIỂU: Xem tại đây.

 

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273