UNIVERSITY OF SCIENCE

Campus 1: 227 Nguyen Van Cu Street, Ward 4, District 5, Ho Chi Minh City

Campus 2: Linh Trung, Thu Duc District, Ho Chi Minh City

[SEMINAR] CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO KHOA HỌC “LIỆU PHÁP HUY ĐỘNG TẾ BÀO GỐC NỘI SINH TRONG ĐIỀU TRỊ TỔN THƯƠNG GAN: TỪ NGHIÊN CỨU ĐẾN ỨNG DỤNG”.

11:05, 17/10/2018
3219
0
[SEMINAR] CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO KHOA HỌC  “LIỆU PHÁP HUY ĐỘNG TẾ BÀO GỐC NỘI SINH TRONG ĐIỀU TRỊ TỔN  THƯƠNG GAN: TỪ NGHIÊN CỨU ĐẾN ỨNG DỤNG”.

[SEMINAR] CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO KHOA HỌC “LIỆU PHÁP HUY ĐỘNG TẾ BÀO GỐC NỘI SINH TRONG ĐIỀU TRỊ TỔN THƯƠNG GAN: TỪ NGHIÊN CỨU ĐẾN ỨNG DỤNG”.

Tế bào gốc đang ngày càng cho thấy tiềm năng ứng dụng to lớn trong điều trị bệnh. Cùng
với chiến lược cấy ghép tế bào gốc vào cơ thể, chiến lược huy động tế bào gốc nội sinh từ
tuỷ xương cũng được đánh giá là liệu pháp hiệu quả và an toàn trong điều trị nhiều bệnh
lí. Yếu tố kích thích tăng trưởng bạch cầu hạt (GCSF) là thuốc sinh học đã được ứng
dụng trong huy động tế bào gốc từ tuỷ xương ra máu ngoại vi trong điều trị một số bệnh
lí về máu. Tế bào gốc được huy động sẽ tuần hoàn trong cơ thể và di chuyển đến các cơ
quan bị tổn thương. Trên lí thuyết này, liệu pháp huy động tế bào gốc nội sinh được các
nhà Khoa học đề xuất là liệu pháp tiềm năng trong điều trị và hỗ trợ điều trị tổn thương
gan.
Tiềm năng của liệu pháp huy động tế bào gốc nội sinh bằng GCSF trong điều trị lâm sàng
cũng như trong nghiên cứu điều trị bệnh lí tổn tương gan sẽ được chia sẻ trong buổi hội
thảo “LIỆU PHÁP HUY ĐỘNG TẾ BÀO GỐC NỘI SINH TRONG ĐIỀU TRỊ TỔN THƯƠNG GAN: TỪ NGHIÊN CỨU ĐẾN ỨNG DỤNG”.

Thời gian: 8h15-11h00 ngày 23-10-2018.
Địa điểm: Viện Tế bào gốc, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Khu phố 6, Linh trung, Thủ đức (phòng Hội trường tòa nhà B6-1)

Buổi hội thảo có sự tham gia báo cáo của Giáo sư AiXuân Holterman – Trường Đại học
IllInois (Hoa Kỳ), Tiến sỹ Trương Hải Nhung – PTN Nghiên cứu & Ứng dụng Tế bào
gốc, Thạc sỹ Lê Văn Trình – Viện Tế bào gốc, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên –
ĐHQG HCM.
Trân trọng kính mời Quý Thầy/Cô, các nhà nghiên cứu, các bạn sinh viên, học viên cao
học và nghiên cứu sinh đến tham dự buổi hội thảo.


Vui lòng đăng kí tham dự theo link bên dưới trước ngày 21/10/2018.
Link đăng kí tham dự: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfEe92Ic_dIeZ1-
sY7gCW64VsdJ0dlg2QLduqBjQQlMwYrHA/viewform?usp=sf_link

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273