Trường Đại học Khoa Học Tự nhiên

Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Cơ sở 2: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Tiếng ViệtEnglish

Chương trình đào tạo chuyên ngành Di truyền

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO HỌC

Phương thức giảng dạy môn học không thực hiện luận văn (Phương thức 1)

Ngành: DI TRUYỀN

Áp dụng khóa 2015 – 2017

 

Stt

Tên môn học

Số tín chỉ

Lý thuyết

Thực hành (*)

Tổng

A

Kiến thức chung

 

 

4

 1.  

Triết học

4

 

4

 1.  

Ngoại ngữ

 

 

 

B

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành

 

 

38

I

Môn học bắt buộc

 

 

17

 1.  

Sinh học phân tử tế bào

2

1

3

 1.  

Sinh học phân tử eukaryote

2

1

3

 1.  

Miễn dịch học phân tử

2

1

3

 1.  

Kỹ thuật di truyền

2

1

3

 1.  

Phương pháp luận Nghiên cứu khoa học

2

 

2

 1.  

Thực tập chuyên đề

 

3

3

II

Môn tự chọn

 

 

21

 1.  

Miễn dịch học trong sức khỏe và bệnh lý

2

1

3

 1.  

Sinh học phân tử trong lĩnh vực sức khỏe

2

1

3

 1.  

Di truyền học ung thư

2

1

3

 1.  

Di truyền vi sinh vật trong y học

2

1

3

 1.  

Di truyền học nông nghiệp

2

1

3

 1.  

Sự chuyển gene thực vật

2

1

3

 1.  

Những vấn đề di truyền học hiện đại

2

1

3

 1.  

Các môn thuộc các ngành khác của ngành Sinh học

 

 

≤6

C

Đồ án tốt nghiệp

 

 

6

 (*) Thực hành: có thể là bài tập, thực tập, seminar,  …

Phương thức 1 chỉ mở khi số học viên đăng ký  ≥10

Phương thức giảng dạy môn học có thực hiện luận văn (Phương thức 2)

Ngành: DI TRUYỀN

Áp dụng khóa 2015 – 2017

 

Stt

Tên môn học

Số tín chỉ

Lý thuyết

Thực hành*

Tổng

A

Kiến thức chung

 

 

4

 1.  

Triết học

4

 

4

 1.  

Ngoại ngữ

 

 

 

B

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành

 

 

29

I

Môn học bắt buộc

 

 

14

 1.  

Phương pháp luận Nghiên cứu khoa học

2

 

2

 1.  

Sinh học phân tử tế bào

2

1

3

 1.  

Sinh học phân tử eukaryote

2

1

3

 1.  

Kỹ thuật di truyền

2

1

3

 1.  

Thực tập chuyên đề

 

3

3

II

Môn tự chọn

 

 

15

 1.  

Miễn dịch học phân tử

2

1

3

 1.  

Miễn dịch học trong sức khỏe và bệnh lý

2

1

3

 1.  

Sinh học phân tử trong lĩnh vực sức khỏe

2

1

3

 1.  

Di truyền học ung thư

2

1

3

 1.  

Di truyền vi sinh vật trong y học

2

1

3

 1.  

Di truyền học nông nghiệp

2

1

3

 1.  

Sự chuyển gene thực vật

2

1

3

 1.  

Những vấn đề di truyền học hiện đại

2

1

3

 1.  

Các môn thuộc các ngành khác của ngành Sinh học

 

 

≤3

C

Luận văn

 

 

15

 (*) Thực hành: có thể là bài tập, thực tập, seminar,  …

 

 

 

 

Di truyền
 • (028) 38 355 273
 • (028) 38 355 273
 • (028) 38 355 273