Trường Đại học Khoa Học Tự nhiên

Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Cơ sở 2: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Tiếng ViệtEnglish

SÁCH, KỶ YẾU, TẠP CHÍ... THAM KHẢO

09:32, 03/11/2016
3514
0
SÁCH, KỶ YẾU, TẠP CHÍ... THAM KHẢO

SÁCH, KỶ YẾU, TẠP CHÍ... THAM KHẢO

STT Tựa sách/kỷ yếu/tạp chí… Tác giả Năm xuất
bản
Số
lượng
Phí đặt cọc/cuốn Tình trạng
1 Báo cáo thường niên 2012 ĐH Quốc Gia TP. HCM 2012 1       50.000    
2 Báo cáo thường niên 2015 ĐH Quốc Gia TP. HCM 2015 1       50.000    
3 Các kỹ thuật chỉ thị DNA trong nghiên cứu đa dạng di truyền nguồn gen và chọn giống GS. Nguyễn Đức Thành 2015 1     350.000    
4 Các phương pháp Phân tích trong
hóa học
Chủ biên: Nakoto Tagaki
Dịch giả: Trần Thị Ngọc Lan
2010 1       50.000    
5 Cải cách và xây dựng chương trình đào tạo kỹ thuật theo phương pháp tiếp cận CDIO Biên dịch: Hồ Tấn Nhựt, Đoàn Thị Minh Trinh 2010 1       70.000    
6 Cẩm nang thuốc bảo vệ thực vật TS. Nguyễn Mạnh Hùng 2016 1     350.000    
7 Công nghệ sinh học thực vật , nghiên cứu cơ bản và ứng dụng PGS. Dương Tấn Nhựt 2011 1     450.000    
8 Công nghệ sinh học trên người và ĐV Phan Kim Ngọc -
Phạm Văn Phúc
2007 1     130.000    
9 Công nghệ tế bào gốc Phan Kim Ngọc (Chủ biên)
Phạm Văn Phúc - Trương Định
2009 1     130.000    
10 Công nghệ vi sinh Lương Đức Phẩm 2015 1     350.000    
11 Cơ sở phân tử của bệnh Đỗ Ngọc Liên    1     100.000    
12 Chương trình đào tạo tích hợp từ thiết kế đến vận hành Nguyễn Hữu Lộc-Phạm Công Bằng
-Lê Ngọc Quỳnh Lam
2014 1     200.000    
13 Chương trình Hội nghị khoa học lần IX Trường ĐH KHTN 2014 1       50.000    
14 Đo lường & đánh giá hoạt động học tập trong
Nhà trường
GS. TSKH. Lâm Quang Thiệp 2014 1       54.000    
15 Giá trình mô hình lan truyền chất ô nhiễm trong môi trường nước PGS. Nguyễn văn Hoàng 2016 1     250.000    
16 Hệ thống hóa và trích dẫn nội dung chủ yếu các VB hiện hành liên quan đến tài nguyên di truyền Thực vật của VN Trường ĐH Nông nghiệp 1 Hà Nội
Viện Tài nguyên di truyền TV Quốc tế
2007 1       30.000    
17 Hóa sinh các hợp chất có hoạt tính
sinh học
Đỗ Ngọc Liên 2015 1       90.000    
18 Hội thảo
20 năm thương mại hóa cây trồng CNSH trên thế giới và thực trạng phát triển tại VN
Trung tâm CNSH 2016 1       50.000    
20 Hội thảo khoa học Vị Umami & Glutamate Trường ĐH KHTN 2015 1       30.000    
21 Hướng dẫn thiết kế và phát triển Chương trình ĐT đáp ứng chuẩn đầu ra Đoàn Thị Minh Trang (chủ biên)
Nguyễn Hội Nghĩa
2014 1     200.000    
22 Kĩ thuật sinh hóa và các ứng dụng PGS. TS. Ngô Đại Nghiệp 2015 1     120.000    
23 Kỷ yếu Hội Hóa sinh - Sinh học phân tử
 VN 2015
GS. TSKH. Phạm Thị Trân Châu 2015 1       30.000    
24 Kỷ yếu Hội nghị Tổng kết SV NCKH 2012, 2014 Trường ĐH KHTN 2014 1       30.000    
25 Nguyên lý chọn giống cây trồng PGS. Phan Thanh Kiếm 2016 1     300.000    
26 Nhân giống Sâm Ngọc Linh bằng con đường Công nghệ sinh học và kinh nghiệm trồng nhân sâm ở Khai thành Triều Tiên PTS. Nguyễn Ngọc Dung 1995 1       50.000    
27 Nhập môn về kỹ thuật Phạm Ngọc Tuấn - Hồ Thị Thu Nga
Đỗ Thị Ngọc Khánh - Trần Đại Nguyên
Nguyễn Văn Tường - Nguyễn Minh Hà
2014 1     250.000    
28 Những điều cơ bản của Kỹ thuật di truyền GS. Nguyễn Đình Huyên 1999 1       40.000    
29 Phát triển cây trồng chuyển gen ở Việt Nam PGS. Lê Trần Bình 2014 1     300.000    
30 Phân loại và hệ thống thực vật PGS. Trần Đình Lý và Bùi Thu Hà 2016 1     350.000    
31 Sinh học phân tử của tế bào 2 Lodish-Berk-Kaiser-Krieger
Bretcher-Ploegh-Amon-Scott
2014 3     270.000    
32 Sinh học phân tử của tế bào tập 1 Lodish-Berk-Kaiser-Krieger
Bretcher-Ploegh-Amon-Scott
          90.000    
33 Sinh thái thủy sinh vật PGS.Trần Đình Mão 2016 1     350.000    
34 Sinh vật phù du vùng rạn san hô VN
Cù lao chàm, Cù lao Cau và Côn đảo
Nguyễn Ngọc Lâm
Đoàn Như Hải
2009 1       50.000    
35 Symposium on Asia Biomedical Research 2015 University of Science Vietnam National
University - Ho Chi Minh City
2015 1       50.000    
36 Tài liệu Hội nghị CDIO 2016
Đào tạo theo CDIO: Đúc kết triển khai cho các ngành kỹthuật và phi kỹ thuật giai đoạn 2010 - 2016
ĐHQG 2016 1       50.000    
37 Tài nguyên thực vật Việt Nam PGS Trần Minh Hợi 2014 1     250.000    
38 Tảo độc hại trong vùng bờ ven biển VN Nguyễn Ngọc Lâm
và Đoàn Như Hải (chủ biên)
2009 1       50.000    
39 Tảo hai roi sống đáy trong vùng biển VN Hồ Văn Thệ, Nguyễn Ngọc Lâm
Đoàn Như Hải
2011 1       50.000    
40 Tạp chí Công nghệ sinh học Tập 9 Viện KH & CN Việt Nam 2011 1       30.000    
41 Tạp chí Khoa học & Công nghệ VN tập 1,
 số 1
Bộ Khoa học và Công nghệ 2015 1       30.000    
42 Tạp chí Khoa học & Công nghệ VN tập 2,
số 6
Bộ Khoa học và Công nghệ 2015 1       30.000    
43 Tạp chí Khoa học & Công nghệ VN tập 3,
số 10
Bộ Khoa học và Công nghệ 2015 2       30.000    
44 Tạp chí Khoa học & Công nghệ VN tập 4,
số 1
Bộ Khoa học và Công nghệ 2016 2       30.000    
45 Tạp chí Khoa học & Công nghệ VN tập 4
, số 2
Bộ Khoa học và Công nghệ 2016 1       30.000    
46 Tạp chí Khoa học giáo dục kỹ thuật
 19, 20, 21
ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật 2011 1       30.000    
47 Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ Tập 14 (T3, T5) ĐH Quốc Gia TP. HCM 2011 1       30.000    
48 Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ Tập 16 (T1) ĐH Quốc Gia TP. HCM 2013 1       30.000    
49 Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ Tập 18 (T3) ĐH Quốc Gia TP. HCM 2015 1       30.000    
50 Tiềm lực và vai trò KHCN VN tập 1 Liên hiệp các Hội KHKT VN 2003 1       50.000    
51 Tuyển tập nghiên cứu biển tập 18 Viện hải dương học 2012 1       30.000    
52 Tuyển tập nghiên cứu biển tập 19 Viện hải dương học 2013 1       30.000    
53 Tuyển tập nghiên cứu biển tập 20 Viện hải dương học 2014 1       30.000    
54 Tuyển tập nghiên cứu biển tập 21 Viện hải dương học 2015 1       30.000    
55 Từ điển cây thuốc VN Võ Văn Chi 1997 1       50.000    
56 Thụ tinh trong ống nghiệm Hồ Mạnh Tường, Đặng Quang Vinh,
Vương Thị Ngọc Lan
2011 1     420.000    
57 Thực tập chuyên ngành Sinh lý TV Nguyễn Du Sanh (chủ biên) 2013 1       10.000    
58 Thực tập Động vật có xương sống Trần Thanh Tòng 2000 1       10.000    
59 Vi tảo biển dị dưỡng mới ở Việt Nam: tiềm năng và thách thức GS. Đặng Diễm Hồng 2016 1     500.000    
60 Xây dựng và triển khai chương trình tiếng Anh tăng cường không chuyên ngữ Đoàn Thị Minh Trinh (chủ biên) 2015 1       50.000    
61 Tạp chí Khoa học & Công nghệ VN tập 8,
 số 9
Bộ Khoa học và Công nghệ 2016 2       30.000    
62 The 19th Annual Conference Asia-Pacific
 International Molecular Biology Network (A-IMBN) "Translational Research: From lab to Clinic"
  2016 1 30.000  
63 Kỷ yếu Hội nghị CNSH toàn quốc Khu vực phía Nam - Lần IV Trung tâm CNSH 2016 1 50.000  
64 Chương trình Hội nghị Khoa học lần X ĐH Khoa học tự nhiên 2016 1 30.000  
65

Tài liệu tập huấn: Phương pháp thiết kế và xây dựng chuẩn đẩu ra theo CDIO

ĐHQG 2016 1 30.000  
66 Tài liệu tọa đàm: Những thách thức và giải pháp triển khai giảng dạy bằng Tiếng Anh một số môn học cho SV không chuyên ngữ ĐHQG 2015 1 30.000  
67 Tài liệu hội thảo: Hiệu quả thương mại hóa tài sản trí tuệ Sở KH và CN TP. HCM 2016 1 30.000  
68 Chương trình hội nghị: HNKH lần X Trường ĐH KHTN TP.HCM 2016 2 30.000  
69 Tập san CLB Học thuật Khoa SH-CNSH số 1 T4/2015, số 1 T4/2016 Khoa SH-CNSH , Trường ĐH KHTN TPHCM 2015,2016 1 30.000  
70 Cẩm nang Khai thác tư liệu khoa học ĐHQG 2012 1 30.000  
71

ICAM-VN Abstract Book 2016

1ST International Conference on Applied Microbiology

Trường ĐH KHTN TP.HCM 2016 1 30.000  
72 Hội thảo Nâng cao năng lực Quản trị công nghệ và cập nhật công nghệ Phòng thương mại và công nghiệp VN 2016 1 30.000  
73 THe 10th Hallym-Vietnam National University Joint Symposium University of Science, Faculty of Biology and Biotechnology 2016 1 30.000  

74

Cẩm nang Sở hữu trí tuệ Báo Khoa học và phát triển 2016 1 30.000  
75 Khát vọng cất cánh Khoa học và phát triển 2017 2 30.000  
76 Toàn cầu hóa, hội nhập QT và giữ gìn, phát huy giá trị truyền thống của dân tộc VN (Sách chuyên khảo) NXB Chính trị quốc gia - Sự thật Hà Nội 2016 1 120.000  
77 Hội thảo KH: Thực trạng và các giải pháp phát triển đội ngũ trí thức KH-CN ở TP. HCM trong thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa, hiện đại hóa Liên hiệp các hội KH và Kỹ thuật Tp. HCM 2017 1 50.000  
78 Kỷ yếu Chương trình Sinh viên NCKH ĐH Khoa học tự nhiên 2016 1 30.000  
79 Hội thảo chuyên đề :Chương trình liên kết ĐT với NN và công nhận văn bằng ĐHQG TPHCM 2016 1 30.000  
80 Kế hoạch chiến lược Trường ĐH KHTN giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030 ĐH Khoa học tự nhiên 2016 1 30.000  
81 Tạp chí nghề cá Sông Cửu Long Số 9-tháng 2/2017 Viện NCNT Thủy sản II 2017 2 30.000  
82 Tiếng rừng TS. Trần Văn Mùi - Nhạc sĩ Nguyễn Khánh Hòa  2016 1 70.000  
83 Nơi gặp gỡ giữa con người và thiên nhiên Khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai 2015 1 70.000  
84 Kinh nghiệm và thành tựu phát triển giáo dục và đào tạo trên thế giới tập 1 Nguyễn Tiến Đạt 2013 1 50.000  
85 Kinh nghiệm và thành tựu phát triển giáo dục và đào tạo trên thế giới tập 2 Nguyễn Tiến Đạt 2014 1 50.000    
86 Tâm lý sư phạm đại học Nguyễn Thạc (Chủ biên)-Phạm Thành Nghị 2015 1 35.000    
87

International Conference: Innovations in Cancer reasearch and Regenerative Medicine

Science and Technics Publishing house 2017 1 70.000    
88 The Annual Meeting of the Asian Society of Ichthyologists - ASI 2017 Organizer: Assoc. Prof. Hoang Duc Huy 2017 1 35.000    
89 Program book: Innovations in Cancer Research and Regenerative medicine Program book 2017 1 35.000    
90 The 15th Vietnam-Japan Joint Symposium University of Science, VNU-HCM 2017 1 70.000    
91 20 năm ĐH Tôn Đức Thắng 2017 1 70.000    
92 International conference 2017 Leadership and Management in Higher Education= Challenges, Opportunities and Ways Forward 2017 1 30.000    
93

Bảo vệ phục hồi và phát triển rừng

(quyển 1,2)

PGS.TS. Vũ Xuân Đề 2018 2 40.000    
94 The Hunman Impact on the natural Environment Andrew Goudie 2013 1 200.000  
95 Biochemistry laboratory - modern theory and techniques  Rodney Boyer 2012 1 200.000  
96 Biology - A Global Approach Campbell, Urry, Cain, Wasserman, Minorsky, Reece 2018 1 500.000  
97 Dorm Rooms to Boardrooms Victoria Pilate, Ph.D. 2006 1 50.000  
98 Essential  Study Skills Linda Wong 2009 1 90.000  

99 Plant pathology - George N. Agrios

100 Plant Physiology and Development - Lincoln Taiz

Người viết : admin

Các tin khác

  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273