Trường Đại học Khoa Học Tự nhiên

Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Cơ sở 2: Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Đăng ký đề nghị khen thưởng sinh viên xuất sắc HK1/2023-2024

09:46, 02/01/2024
2006
0

Thực hiện Quy định Công tác khen thưởng, kỷ luật sinh viên theo Quyết định số 2738/QĐ-KHTN ngày 12/12/2023 của Hiệu trưởng Trường ĐH KHTN, Khoa SH-CNSH lập danh sách đề nghị khen thưởng trong học kỳ 1/2023-2024 cho các tập thể/cá nhân đạt các điều kiện và tiêu chuẩn sau:

 

1. Về điều kiện khen thưởng

- Có đăng ký học phần trong học kỳ xét khen thưởng;

- Có xếp loại rèn luyện của học kỳ trước đó từ loại Khá trở lên;

- Không nợ học phí;

- Không vi phạm các Quy chế, Quy định của Nhà trường;

- Không bị kỷ luật trong kỳ xét khen thưởng;

- Không có học phần nào có điểm dưới 5.0 trong học kỳ xét khen thưởng.

2. Về tiêu chuẩn

2.1. Đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong các hoạt động học thuật

Các thành tích, bao gồm:

- Đạt giải Nhất trong các cuộc thi học thuật cấp Khoa/Trường;

- Đạt giải Nhất, Nhì, Ba và khuyến khích các cuộc thi học thuật cấp ĐHQG-HCM, cấp thành phố, cấp quốc gia, cấp quốc tế.

2.2. Đối với các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các hoạt động nghiên cứu khoa học

Các thành tích, bao gồm:

- Có bài báo đăng trên các tạp chí khoa học (trong nước hoặc quốc tế);

- Đạt các giải thưởng nghiên cứu khoa học các cấp (cấp ĐHQG-HCM, cấp thành, cấp quốc gia, cấp quốc tế);

- Có thành tích nghiên cứu khoa học đặc biệt khác.

** Một số lưu ý:

- Mỗi thành tích đề nghị khen thưởng phải có ít nhất 01 minh chứng đính kèm.

- Cách đặt tên minh chứng: [MSSV] (nếu là tập thể thì lấy MSSV sinh viên đứng đầu tập thể).

- Đối với sinh viên hoặc cùng một nhóm sinh viên có nhiều thành tích, nhiều bài báo khoa học được công bố vui lòng thực hiện mỗi thành tích, mỗi công bố là một đề nghị khen thưởng.

3. Thời gian ghi nhận thành tích đề nghị khen thưởng: từ tháng 09/2023 đến tháng 01/2024.

Lưu ý: Danh sách đề xuất không bao gồm những sinh viên có thành tích đã được Nhà trường ra quyết định khen thưởng trong học kỳ 1/2023-2024.

 

(*) Sinh viên thuộc các đối tượng trên gửi hồ sơ đề nghị xét khen thưởng về biểu mẫu https://bit.ly/2024ktsvhk1 vui lòng bằng email sinh viên trước 17:00, 24/1/2024 (thứ Tư) để Khoa lập danh sách đề nghị khen thưởng với nhà trường.

 

 

Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273