Trường Đại học Khoa Học Tự nhiên

Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Cơ sở 2: Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

BIO-SCIENCE IN HARMONY

Chương trình sẽ diễn ra trong vòng 5 tháng với các hoạt động gồm: Bio-Science Gate, Bio-Science Review, Bio-Science Talk và Student Bio-Science Conference. 
  • Bio-Science Gate: Hoạt động diễn ra trong vòng 1 ngày với mục đích tạo không gian trao đổi học thuật giữa sinh viên và nhà nghiên cứu, giúp sinh viên bước đầu hình dung về nghiên cứu khoa học và các chủ đề nghiên cứu đang được phát triển bởi đội ngũ giảng viên khoa SH-CNSH.
  • Bio-Science Review: Sinh viên làm việc theo nhóm trong vòng 3 tháng để tìm hiểu và khai thác các thông tin về một chủ đề khoa học cụ thể trong lĩnh vực SH-CNSH. Trong quá trình làm việc, sinh viên nhận được sự cố vấn của một cán bộ nghiên cứu có kinh nghiệm để hỗ trợ sinh viên phát triển và hoàn thiện kỹ năng, tư duy nghiên cứu. Một số hoạt động như phản biện chéo (peer-review) giữa các nhóm tham gia, tự giới thiệu chủ đề trên fanpage Khoa SH-CNSH sẽ tạo cơ hội để sinh viên phát triển tư duy phản biện và cùng chia sẻ, thảo luận về khoa học cũng được lồng ghép trong Bio-Science Review.
  • Bio-Science Talk: Các lớp tập huấn, các bài viết, video chia sẻ về các kỹ năng nghiên cứu khoa học cho sinh viên. Đây là các kỹ năng nền tảng hỗ trợ sinh viên làm việc tốt hơn trong quá trình làm nghiên cứu khoa học ở giai đoạn thực hiện khóa luận/ thực tập tốt nghiệp. Đồng thời, các kỹ năng này cũng thuộc nhóm các kỹ năng cần khi sinh viên làm việc trong các nhóm công việc khác nhau tại các doanh nghiệp sau khi tốt nghiệp. Các nội dung chia sẻ này sẽ được xây dựng và lưu trữ tại website: http://fbb.hcmus.edu.vn/vn/bio-science-in-harmony.html 
  • Student Bio-Science Conference: Là hội nghị khoa học dành cho sinh viên, nơi sinh viên tham gia Bio-Science Review cùng trình bày và thảo luận về các chủ đề khoa học đã tìm hiểu với các chuyên gia và người tham dự. Bên cạnh đó hội nghị còn diễn ra phần chia sẻ của các nhà nghiên cứu trẻ về một số chủ đề liên quan đến nghiên cứu khoa học và những nghiên cứu khoa học tiêu biểu.
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273