Trường Đại học Khoa Học Tự nhiên

Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Cơ sở 2: Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Danh sách Cố vấn học tập năm học 2023 - 2024

11:06, 18/08/2023
4108
0
Nhóm Sinh viên chia theo Khóa – Ngành Cố vấn học tập Email
Khoá 23
23SHH1 (MSSV 23150001 - 23150108, 108 SV) Trần Quốc Vũ tqvu@hcmus.edu.vn
23SHH2 (MSSV 23150109 - 23150217, 109 SV) Trần Thị Thanh Hiền ttthien@hcmus.edu.vn
23CSH1 (MSSV 23180001 - 23180073, 73 SV) Vũ Thị Bạch Phượng vtbphuong@hcmus.edu.vn
23CSH2 (MSSV 23180074 - 23180146, 73 SV) Huỳnh Hữu Luân hhluan@hcmus.edu.vn
23CSH3 (MSSV 23180147 - 23180218, 72 SV) Nguyễn Thị Tuyết Anh ngtanh@hcmus.edu.vn
23CNS1 (MSSV 23187001 – 23187045, 45 SV) Phan Duy Nguyên Nhiên pdnnhien@hcmus.edu.vn
23CNS2 (MSSV 23187046 – 23187090, 45 SV) Trần Quốc Tân tqtan@hcmus.edu.vn
23CNS3 (MSSV 23187091 – 23187128, 38 SV) Nguyễn Thị Thu Trang nthttrang@hcmus.edu.vn
23SNH1 (MSSV 23157001 – 22157040, 40 SV) Đỗ Thường Kiệt dtkiet@hcmus.edu.vn
23SNH2 (MSSV 23157041 – 23157035, 35 SV) Lê Nguyễn Anh Tú lnatu@hcmus.edu.vn
Khoá 22
22SHH1 (MSSV 22150002 - 22150047, 38 SV) Nguyễn Tiến Anh Huy ntahuy@hcmus.edu.vn
22SHH2 (MSSV 22150049 - 22150095, 39 SV) Trần Thị Diễm Hương ttdhuong@hcmus.edu.vn
22SHH3 (MSSV 12150096 - 22150144, 38 SV) Huỳnh Thanh Thảo htthao@hcmus.edu.vn
22CSH1 (MSSV 22180001 - 22180079, 73 SV) Nguyễn Văn Hậu nvhau@hcmus.edu.vn
22CSH2 (MSSV 22180080 - 22180161, 76 SV) Lê Hương Thủy lhthuy@hcmus.edu.vn
22CSH3 (MSSV 22180162 - 22180240, 67 SV) Lý Vĩ Ân lvan@hcmus.edu.vn
22CNS1 (MSSV 22187001 – 22187046, 22187137 – 22187142, 50 SV) Ngô Bình Thảo Nghi nbtnghi@hcmus.edu.vn
22CNS2 (MSSV 22187047 – 22187093, 22187143 – 22187148, 50 SV) Ngô Thị Huyền Trang nthtrang@hcmus.edu.vn
22CNS3 (MSSV 22187093 – 22187136, 22187149 – 22187154, 50 SV) Lê Thị Vĩ Tuyết ltvtuyet@hcmus.edu.vn
22SNH1 (MSSV 22157001 – 22157035, 22157070 – 22157074, 35 SV) Phạm Quốc An pqan@hcmus.edu.vn
22SNH2 (MSSV 22157037 – 22157069, 22157075 – 22157080, 36 SV) Trần Trọng Ngân ttngan@hcmus.edu.vn
Khoá 21
21SHH1 (MSSV 21150012 – 21150247, 113 SV) Trần Minh Hồng Lĩnh tmhlinh@hcmus.edu.vn
21SHH2 (MSSV 21150248 – 21150394, 113 SV) Võ Hồ Mỹ Phúc vhmphuc@hcmus.edu.vn
21CSH1 (MSSV 21180006 – 21180277, và 21180395, 110 SV) Trần Thanh Long ttlong@hcmus.edu.vn
21CSH2 (MSSV 21180278 – 21180394, 109 SV) Mai Thị Thu Trinh mtttrinh@hcmus.edu.vn
21CNS1 (MSSV 21187001 – 21187211, 65 SV) Cao Minh Đại cmdai@hcmus.edu.vn
21CNS2 (MSSV 21187212 – 21187288, 66 SV) Đào Mỹ Linh dmlinh@hcmus.edu.vn
21SNH (MSSV 21157001 - 21157111, 55 SV) Trần Quốc Tân tqtan@hcmus.edu.vn
Khoá 20
20SHH1 (MSSV 20150001 – 20150187, 88 SV) Nguyễn Tiến Dũng ngdung@hcmus.edu.vn
20SHH2 (MSSV 20150188 – 20150317, 88 SV) Bùi Thị Thu Vân btthuvan@hcmus.edu.vn
20CSH1 (MSSV 20180015 – 20180267, 132 SV) Lâm Minh Hoàng lmhoang@hcmus.edu.vn
20CSH2 (MSSV 20180269 – 20180428, 127 SV) Trà Đông Phương tdphuong@hcmus.edu.vn
20CNS1 (MSSV 20187005 – 20187156, 83 SV) Trương Thị Bích Ngọc ttbngoc@hcmus.edu.vn
20CNS2 (MSSV 20187157 – 20187250, 84 SV) Nguyễn Trung Hậu nthau@hcmus.edu.vn
20SNH (MSSV 20157008 - 20157069, 36 SV) Đỗ Thường Kiệt dtkiet@hcmus.edu.vn
Khoá 19
19SHH1 (MSSV 19150009 – 19150361, 126 SV) Lê Hương Thủy lhthuy@hcmus.edu.vn
19SHH2 (MSSV 19150363 – 19150802, 117 SV) Bùi Thị Thu Vân btthuvan@hcmus.edu.vn
19CSH1 (MSSV 19180003 – 19180307, 134 SV) Lê Mai Hương Xuân lmhxuan@hcmus.edu.vn
19CSH2 (MSSV 19180308 – 19180474, 135 SV) Vũ Thị Bạch Phượng vtbphuong@hcmus.edu.vn
19CNS1 (MSSV 19187001 – 19187164, 69 SV) Đặng Thị Tùng Loan dttloan@hcmus.edu.vn
19CNS2 (MSSV 19187165 – 19187250, 69 SV) Lê Mai Hương Xuân lmhxuan@hcmus.edu.vn
19SH_CLC (MSSV 19157001 - 19157018, 16 SV) Đỗ Thường Kiệt dtkiet@hcmus.edu.vn
Người viết : admin
Ý kiến bạn đọc
Tổ Cố vấn học tập
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273
  • (028) 38 355 273