Trường Đại học Khoa Học Tự nhiên

Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Cơ sở 2: Khu phố 6, Phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Khung chương trình đào tạo sau đại học ngành Sinh thái học (Áp dụng khóa 2015 – 2017)

Phương thức giảng dạy môn học có thực hiện luận văn (Phương thức 2)

Ngành: SINH THÁI HỌC

Áp dụng khóa 2015 – 2017

 

Stt

Tên môn học

Số tín chỉ

Lý thuyết

Thực hành*

Tổng

A

Kiến thức chung

 

 

4

 1.  

Triết học

4

 

4

 1.  

Ngoại ngữ

 

 

 

B

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành

 

 

32

I

Môn học bắt buộc

 

 

14

 1.  

Phương pháp NCKH

2

 

2

 1.  

Sinh học bảo tồn

2

1

3

 1.  

Sinh thái học đất ngập nước

2

1

3

 1.  

Thực tập chuyên đề

 

3

3

 1.  

Seminar về tài nguyên sinh vật

2

1

3

II

Môn tự chọn

 

 

18

 1.  

Hệ sinh thái rừng nhiệt đới và quản trị hợp lý

2

1

3

 1.  

Sinh thái – sinh lý cây rừng nhiệt đới

2

1

3

 1.  

Kiến trúc cây thân gỗ

2

1

3

 1.  

Thực vật dân tộc học

2

1

3

 1.  

Hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh học

2

1

3

 1.  

Di truyền sinh thái và bảo tồn

2

1

3

 1.  

Bảo tồn các loài thực vật hiếm

2

1

3

 1.  

Sinh thái và quản lý rừng khô hạn

2

1

3

 1.  

Sinh thái học và quản lý các loài xâm lấn

2

1

3

 1.  

Sinh thái đất

2

1

3

 1.  

Sinh thái học vi sinh vật

2

1

3

 1.  

Quản lý và bảo tồn động vật hoang dã

2

1

3

 1.  

Sinh thái học nước ngọt

2

1

3

 1.  

Sinh thái biển

2

1

3

 1.  

Thủy sinh học và quản lý môi trường nước

2

1

3

 1.  

Phương pháp nghiên cứu xã hội học trong sinh thái học

2

1

3

 1.  

Sinh thái nhân văn

2

1

3

 1.  

Độc chất học nông nghiệp và môi trường

2

1

3

 1.  

Các vấn đề pháp lý và luật môi trường quốc tế

2

1

3

 1.  

Giới, môi trường và phát triển

2

1

3

 1.  

Chính sách môi trường

2

1

3

 1.  

Sinh thái và cảnh quan đô thị

2

1

3

 1.  

Tổ chức và qui hoạch không gian

2

1

3

 1.  

Ứng dụng tin học trong thống kê sinh học

2

1

3

 1.  

Các vấn đề mới trong sinh thái học

2

1

3

 1.  

Các môn học thuộc các ngành khác của khoa Sinh

 

 

≤ 3

C

Luận văn

 

 

13

 (*) Thực hành: có thể là bài tập, thực tập, seminar, …

 • (028) 38 355 273
 • (028) 38 355 273
 • (028) 38 355 273