Trường Đại học Khoa Học Tự nhiên

Cơ sở 1: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

Cơ sở 2: Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Tiếng ViệtEnglish

Khung chương trình đào tạo sau đại học ngành Sinh thái học (Áp dụng khóa 2015 – 2017)

Phương thức giảng dạy môn học có thực hiện luận văn (Phương thức 2)

Ngành: SINH THÁI HỌC

Áp dụng khóa 2015 – 2017

 

Stt

Tên môn học

Số tín chỉ

Lý thuyết

Thực hành*

Tổng

A

Kiến thức chung

 

 

4

 1.  

Triết học

4

 

4

 1.  

Ngoại ngữ

 

 

 

B

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành

 

 

32

I

Môn học bắt buộc

 

 

14

 1.  

Phương pháp NCKH

2

 

2

 1.  

Sinh học bảo tồn

2

1

3

 1.  

Sinh thái học đất ngập nước

2

1

3

 1.  

Thực tập chuyên đề

 

3

3

 1.  

Seminar về tài nguyên sinh vật

2

1

3

II

Môn tự chọn

 

 

18

 1.  

Hệ sinh thái rừng nhiệt đới và quản trị hợp lý

2

1

3

 1.  

Sinh thái – sinh lý cây rừng nhiệt đới

2

1

3

 1.  

Kiến trúc cây thân gỗ

2

1

3

 1.  

Thực vật dân tộc học

2

1

3

 1.  

Hợp chất thiên nhiên có hoạt tính sinh học

2

1

3

 1.  

Di truyền sinh thái và bảo tồn

2

1

3

 1.  

Bảo tồn các loài thực vật hiếm

2

1

3

 1.  

Sinh thái và quản lý rừng khô hạn

2

1

3

 1.  

Sinh thái học và quản lý các loài xâm lấn

2

1

3

 1.  

Sinh thái đất

2

1

3

 1.  

Sinh thái học vi sinh vật

2

1

3

 1.  

Quản lý và bảo tồn động vật hoang dã

2

1

3

 1.  

Sinh thái học nước ngọt

2

1

3

 1.  

Sinh thái biển

2

1

3

 1.  

Thủy sinh học và quản lý môi trường nước

2

1

3

 1.  

Phương pháp nghiên cứu xã hội học trong sinh thái học

2

1

3

 1.  

Sinh thái nhân văn

2

1

3

 1.  

Độc chất học nông nghiệp và môi trường

2

1

3

 1.  

Các vấn đề pháp lý và luật môi trường quốc tế

2

1

3

 1.  

Giới, môi trường và phát triển

2

1

3

 1.  

Chính sách môi trường

2

1

3

 1.  

Sinh thái và cảnh quan đô thị

2

1

3

 1.  

Tổ chức và qui hoạch không gian

2

1

3

 1.  

Ứng dụng tin học trong thống kê sinh học

2

1

3

 1.  

Các vấn đề mới trong sinh thái học

2

1

3

 1.  

Các môn học thuộc các ngành khác của khoa Sinh

 

 

≤ 3

C

Luận văn

 

 

13

 (*) Thực hành: có thể là bài tập, thực tập, seminar, …

 • (028) 38 355 273
 • (028) 38 355 273
 • (028) 38 355 273